januar 25, 2015

SVT-"Dansende Kønsdele"

68'ernes "bevidstgjorte" pædagoger og psykologer var klar over, at skulde deres marxistiske revolution lykkes, så måtte man have fat i børnene og indoktrinere dem. Torben Weinreich forklarede, hvordan man bag om forældrenes ryg. kunde påvirke de børn, der var betroet i ens varetægt. Det kunde naturligvis ske på skoler og institutioner, men også i børnenes hjem. Man kunde nemlig bruge radioens og TV's børnetimer til at påvirke børnene og anbefale "gode" børnebøger at låne fra biblioteket. Forældre orker gennemgående ikke at følge børnetimerne, så der er stort set frit slag. Weinreich anbefalede historier om overfald, mord og almulig anden kriminalitet, voldtægter etc.
Alle børn synes nok, det er spændende at gøre det, man normalt ikke gør, bruge grove ord og uanstændig opførsel og sige ting, som nogle voksne fniser af eller bliver forlegne.

Disse indlæringer har nu stået på i snart halvtreds år, og ingen har stoppet det. Måske er mænd særlig blinde for denne påvirkning af børn. Det vil sige, hvis det er deres egne børn, så ved de helt klart, hvad deres lille Niels eller Peter må sige og gøre.
Der er desværre mange dumme voksne, også blandt journalister, som savner at kunne tænke. Se nu på Extrabladet f.ex.  De fortæller om en svensk SVT-børnetime med en video, der viser "dansende kønsdele". SVT har ikke rent mel i posen: de ved, at de er ude på noget snusk, men de ved også, at der er ytringsfrihed, og at forældre ikke kan gøre noget, kun  komme med tomme protester, som man kan hænge ud i avisen til spot og spe over de dumme forældre!

SVT undskylder det skidne mel, de har i posen: de er uskyldige, for programmet "var baseret på spørgsmål fra børnene".
Tror SVT nu, at det skidne mel dermed er dækket over med noget rent? SVT fortsætter sine provokationer: De bringer en "sang, som skal bidrage til, at det bliver lettere for forældrene at tale med børnene om kønsdelene".  Hvem f..... (for det kan kun være f.....!), der bryder ind i forældreretten, NB ikke direkte, men gennem børnene. Ved at henvende sig til børnene og udnytte dem. Gad vide om journalisten bag SVT's afstumpede program vilde sætte pris på, at en fremmed med andet livssyn skulde opdrage hans barn?

"Der er med andre ord en pædagogisk mening med programmet", siger SVT videre for at klare frisag.
Ja, helt rigtigt, Der er en pædagogisk mening med programmet, og hvis SVT havde haft journalister med grundig uddannelse og næse for journalistik, så vilde de kunne have scoret points på deres "dansende kønsdele", for så havde de gravet og gransket i forhistorien. Så vilde de have set, at den marxistiske Frankfurterskole og de Kommunistiske Langtidsmål m.m. afsamme skuffe arbejder ihærdigt på at afskaffe forældremyndigheden og helt lade den afløse af statsopdragelse til det diktatur, man ønsker sig i EU.

For et år siden bestemte EU i samarbejde med WHO, at børn fra 3-4-årsalderen (og gerne tidligere) skulde undervises i alle former for sex, fra det normale til det perverse, fra pædofili til sodomi etc.  Derfor fremstillede man legetøj, formet som en hård penis og en blød vagina. som skal uddeles til alle ungerne.
Undervisningen skulde være obligatorisk og begynde i år, i 2015. Den er begyndt nogle steder, og der har været flere demonsrtrationer i Sydtysklan og Schweiz,. Det er et alvorligt angreb på forældremyndigheden, så det er nodvendigt medmpropaganda og kampagner for den "gode" sag.


Her er det legetøj, som skal uddeles til alle småbørn, der skal undervises i sex.