januar 15, 2015

EU søger svar

EU søger svar på terrorhandling skriver "Altinget"

EU stiller sig an som overraskede, uvidende, uforstående...!
Hvorfor? for dermed at gemme sig som - uskyldige?
De opremser en begrænset liste over, hvad der bør gøres eller rettere, hvad de burde have gjort.
Men hvorfor har de ikke gjort det?
Fordi de jo netop ER SKYLDIGE. Det var EU (tidligere kaldet Det Europeisk Fællesmarkedet som
forhandlede med den arabiske Liga i 1970'erne og sluttede traktat ("den Europeiske-Arabiske Dialog") med dem i 1978: Fællesmarkedet skulde få olie til rimelige priser imod at man åbnede
EUropa for indvandring og befordrede arabisk kultur (= islam) i Europa. EU solgte Europa imod olie.
Uden grundig underretning af deres egne befolkninger! Uden diskussioner og uden ordentlige folkeafstemningerne!

Her er nu den yderst mangelfulde liste over, hvad EU i deres "søgen" har fundet frem til efter de grusomme massakre i Paris, som ikke var så himlens overraskende for dem, der via internettet har kunnet følge nogenlunde med og skelne mellem falskt og rigtigt.

Diskutere og drøfte
Håb om resultater på kommende indenrigs- og udenrigsministermøder
Grænsekontrol af indre og ydre grænser, som tidligere vedtaget
Kontrol med rejser og rejseformål
Udvexling af information
Netovervågning af internettet
Få fjernet uønsket netmateriale gennem netudbyderne
Fælles indsats fra EU-landene
Gennemføre gamle, nu uopsættelige beslutninger
Bekæmpe unges ratikalisering
Forebygge extremisme i selve EU og EU's naboområder
Forhindre hvidvaskning af penge og penge til terroristorganisationer.
Opdage trusler i tide
Kontrol med flypassagerlister
Oprette sikkerheds- og efterretningstjeneste for EU


Men IKKE  BEGRÆNSE  FRIHEDSRETTIGHEDERNE

rikke@altinget.dk

http://www.altinget.dk/artikel/eu-soeger-svar-paa-paris-terror?ref=newsletter&refid=16462&utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetdk

Hvad med at lukke moskèerne? som Ole G. foreslår