januar 13, 2015

Årets Schweizer !

imam

Den schweiziske søndagsavis "Sonntagszeitung" har udnævnt imamen Mustafa Memeti i Bern til Årets Schweizer! (Og avisen bør nok derfor stikke alle schweizere en uforbeholden undskyldning for de tanker, de åbenbart gør sig om schweizeres blåøjethed! Og derefter bør de på redaktionen sætte sig nøje ind i islams leveregler - samt strategi over for andre religioner).

Avisens naive valg af idol skyldes efter eget udsagn ønsket om at gå imod den omsiggribende islamiske extremisme og fremme fred imellem religionerne.
En smuk tanke, men i enhver form for samarbejde (fra "dialog" tilallermindste fællestrit) er islams evige og kompromisløse krav, at islam er selve pyramidetoppen, hvorfra alt beherskes.
Den 52-årige muselmand har ved en pressekonference med avisen "Bund" i oktober bekræftet at det er nødvendigt at engagere sig i sagen med det formål at søge dialog mellem schweizere og islam-troende.

Han er af albansk herkomst, født i Serbien og fik borgerskab i Schweiz i 2005. For tiden arbejder han som kapellan ved et fængsel og er imam ved Berns Islamiske Samfund. I øvrigt er han også formand for det islamisk albanesiske Samfund i Schweiz,

Liliane Tami,  5. januar 2015

Kilde:  http://www.mattinonline.ch/lo-svizzero-dellanno-premiato-un-imam-islamico/ 
            via den italienske  "LiberoQuotidiano.it"