januar 04, 2015

Mogens Vemmers uhæderlighed


Tilbageblik på den af Erhard Jakobsen mest yndede afskyelige person.

TV er politik, en kamp om danskernes holdninger og værdier. Det ved Mogens Vemmer og det vidste han også dengang. Naturligvis! Dermed har han vist os sin snuskede karaktèr. Med fuldt overlæg vilde han fylde værgeløse børn med smart politisk propaganda til senere brug! Propaganda var "in" som aldrig før i vort land. Adolf Hitler havde til fulde forstået, hvor vigtig propaganda er og Gøbbels udviklede den mesterligt. De kommunistiske lande tog ved lære. Naive intellektuelle danskere faldt for Putemkins kulisser, så Bent Jensen kunde skrive om "Stalinismens fascination" (Gyldendal 1984). Siden blev fascinationen overført til Mao og den kinesiske kulturrevolution.

Sovjetunionens indsats under verdenskrigen havde kostet dyrt og resultatet var vel næppe som forventet, men nu gjaldt det så at få noget ud af "Den kolde Krig". Kommunisterne og deres medløbere satte ind med fuld styrke i de vesteuropeiske lande for at nedbryde deres kultur og demokrati gennem propaganda og indoktrinering. Ifølge efterkrigstidens nye videnskab om hjernevask (Tavistock) var de to letteste professioner at overbevise: lærere og kirkens folk. Det passede jo fint. Gennem dem kunde man rette indoktrineringsskytset mod børn og unge. De var nemme ofre, og deres forældre kunde næppe følge med, eftersom de skulde passe deres arbejde og "realisere sig selv". De hjemmegående husmødre fandtes ikke mere, og man overlod børnene til de venstreorienterede pædagoger i den kommunistiske fagforening BUPL. Man udnyttede alle muligheder, der havde med børn at gøre: fra vuggestuer til børnehaver, til skoler og fritidshjem, børnebøger, børnebiblioteker, børnebogsanmeldere, børneblade, børneteatre, børnekonkurrencer, etc. etc.

Man kan få udmærket indsigt i datidens pædagogarbejde ved at læse Torben Weinreichs og Søren Vinterbergs oplæg til forlaget Borgens konkurrenceregler til nye børnebøger: man burde skrive om politiske aktioner, revolutioner, terror, massagepiger, homosexuelle drenge, hor og vold. "Vel skal der være "saglig" og ligesom skrabet faktapræget litteratur om bl.a. arbejdsløshed, men der skal også være mord, voldtægt, selvmord (vi må genopvække en slags orgiastisk ekspressionisme/futurisme for børn). Ja, det begynder sgu helt at ligne et program, men OK: så er det et program. Har vi ikke tid til at finde øloplukkeren, så lad os da for fanden smadre halsen på flasken!"
Weinreich forklarede at bøgerne kunde markedsføres gennem omtale i radioens og TV's børnetimer, som forældre i reglen ikke så !

En ting var, at alle disse tidens  "børneengagerede"  marxister vilde skabe det  kommunistiske Danmark, de drømte om, men deres uhæderlige  metoder med at gå bag om ryggen på deres medmennesker og ikke have mindste skrupler over for børnene og deres forældre afslører deres snuskede karaktèr. Det fremgår tydeligt af "de kommunistiske langtidsmål" (fra 1963), at de havde til hensigt at bryde en brêche mellem forældregenerationen og børnene og således arbejde hen imod statsopdragelse uden indblanding af forældre.

I Sverige har de selvfølgelig haft lignende udvikling. En af de svenske børn har som voksen og forfatter skrevet om, hvilken mærkelig børnelitteratur han var udsat for som lille: "Proggiga* barnböcker. - därför blev vi som vi blev".
"Innehållet i de ”proggiga” barnböckerna var sjukt och perverst, men uppfattades på den tiden som ”normalt”, säger Lind. Det har han på sätt och vis rätt i. Helt enkelt därför att massmedia undanhöll all kritik av denna samhällsutveckling, som var en del av den smygande revolution, som skulle leda till en marxistisk stat. Många – om inte de flesta (?) - journalister var införstådda med utvecklingen eller intresserade sig inte för barnböcker."

Det fremgår klart af Mogens Vemmers erindringer, at han åndeligt helt bevidst  har misbrugt DR og børnene, og at han stadig udtrykker sig på en overfladisk hash-udflippet måde med  foragt over for dem, der vilde og vil bevare demokratiet og dets spilleregler.

Vi mangler en ny indsigtsfuld Bent Jensen, som kan afsløre de 5. kolonne-folk, der på muldvarpevis arbejdede i Danmark i en fremmed magts interesse.


*) proggiga = provokerende