januar 30, 2015

Kølnerkarneval

Rhin- og Vinlandets traditionelle fastelavnshalløj er ikke bare overfladisk pjank. men også løbsluppen skosen til de dumme politikere og deres ulykker. Højdepunktet er karnevalsoptoget på Blå Mandag (= mandagen før Askeonsdag, hvor kirkens alter blev klædt i blåt som tegn på, at fasten var begyndt for præsteskabet (2 dage før almuens faste).  I år falder Blå Mandag (også kaldet Flæskemandag) på den 16. februar. Nogle havde planlagt at fyre deres harme over Parismyrderierne af fra en karnevalsvogn for solidaritet med Hebdos Charlie og ytringsfriheden. Ande havde deres tvivl, om det gik an, og om det var passende? Men tanken blev opgivet. Modstandsgruppen "Pro Køln", som længe og seigt har kæmpet mod islamvenlige myndigheder, bl.a. Kølns borgmester, gik i brêchen for idèen med Charlie-vognen, men i onsdags kom den ikke overraskende besked, at man trak det karnevalsnummer tilbage. Man vilde have et kartneval "uden sorger". En ærgelsens replik sagde: sådan er det altid i Rheinland: når man vil have modige karnevalsvogne med i Kølneroptoget, må man tage til Düsseldorf.


motto_charlie