januar 28, 2015

Anti-moskè-lov i LombardietAnti-moskè-lov i Lombardiet gør det sværere at åbne moskèer.

Det regionale Råd for Lombardiet stemte tirsdag den 27. januar JA til en anti-moske-lov, som indebærer mere komplicerede og dyrere regler i byerne for at få lov at åbne nye kultcentre.
Centerhøjre-partiet stemte for og imod oppositionen. 

Loven pålægger ansøgerne at stå for udgifter til parkeringspladser, gader og de obligatoriske video overvågningsanlæg. Projekterne skal respektere "den lombardiske passage". Kommunerne har mulighed for at beramme en rådgivende folkeafstemning.

Loven gælder ikke bare islam men også den katolske kirke, der har aftaler med staten. 
Ansøgning om at åbne et kultsted i Lombardiet er også underlagt en yderligere kontrol fra en ny regional rådgivning angående udstedelse af et preventiv og obligatorisk skøn over existerende midler. De lombardiske kommuner skal i løbet af 18 måneder godkende en plan og de har i henhold til den nye regionale lov mulighed for at beramme en rådgivende folkeafstemning angående ansøgning om at åbne et kultsted, hvis noget sådan er forudset i deres vedtægter.
I hvert tilfælde - for at åbne nye kultbygninger i Lombardiet, er det bl. andet nødvendigt at garantere, at de har en minimum afstand fra andre, at de har et parkeringsareal på mindst det dobbelte af bygningen og at de er forsynet med anlæg for videoovervågning.

Centervenstre har alle stemt imod den nye lov, som de anså for at være imod grundloven.


Kilde: Den italienske blog "Lisistrata" 28.1.2015