januar 30, 2015


Opphev nordisk passunion  lyder det fra Norge

Av Hege Storhaug fra den kendte norske stiftelse  "Human rights service":
Den nordiske passunionen hører hjemme i en annen tid, den gang det var økonomisk og verdimessig likevekt mellom landene. Denne likevekten har Sverige brutt med en innvandringspolitikk som vil rasere velferdsstaten. Da det ikke er noen signal om ny politikk fra svensk hold, må den nordiske passunionen oppheves, sier en resolusjon fra Akerhus Frps fylkesårsmøte i helgen.
Se nøjere information:
http://www.rights.no/2015/01/frp-grasrota-rorer-pa-seg-opphev-nordisk-passunion/

Ovenstående indlæg af Hege Storhaug er desværre så sandt som det er sagt. Det der før i tiden var et værdifuldt gensidigt gode, må man i dag sætte et stort spørgsmålstegn ved på grund af Sveriges indvandringspolitik. I følge de nordiske overenskomster kan vi nordboere frit vælge i hvilket af de fem nordiske lande, vi vil bo og arbejde. Mange svenskere arbejder således for tiden i Danmark, eftersom den kolossale indvandring fra u-lande til Sverige har fået arbejdsløsheden til at stige.....
Da Sverige ikke fører ordentlig kontrol med indvandring og uddeling af statsborgerskab, risikerer Danmark at blive overrendt af "nye" svenskere med tvivlsom baggrund. Dette problem har været berørt flere gange i læserbreve m.m.