januar 07, 2015

Købte journalister

Statskuppet i Sverige

Dette er en viktig påminnelse om å sette  desember-kuppet i Sverige i riktig perspektiv:


Innvandringsområdet er bare et av mange områder hvor det foregår en systematisk og storstilt masse-manipulering  bl.a. via media – noe som beskrives med rystende avsløringer i en viktig bok som kom i 2014: 

Udo Ulfkotte: «Gekaufte Journalisten: Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands  Massemedien lenken.» Kopp Verlag.
(Kjøpte journalister: Hvordan politikere, etterretningstjeneste og høyfinans styrer Tysklands massemedier). (Den  skal være under engelsk oversettelse.)

Virkeligheten viser seg langt verre enn hva de største konspirasjonsteoretikere har kunnet forestille seg . Omfanget av hvordan journalister og media manipulerer oss til fordel for de mektiges interesser gjelder nok minst like fullt i vårt land som i andre Europeiske land. Manipuleringen i media om innvandringssaken blir klart beskrevet av denne tyske stjernejournalisten.  Boken er viktig for å vekke mange opp fra en tornerosesøvn og fjerne noe av godtroenheten. På pressekonferansen ved lanseringen av boken i høst, fremkom det at et forfatterens motiver var ønsket om  ikke lenger å være en del av vestlig media som  bidrar til å skyve oss   mot den 3. verdenskrig.  
En viktig artikkel av Trond Skaftnesmo: “Konspirasjonsteori” – det magiske ordet som struper samfunnsdebatten»

Ulfkotte og en  rekke andre forfattere og frittstående forskere dokumenterer nettopp at det som ofte  blir beskyldt for å være konspirasjonsteorier, på område etter område viser seg å gi de beste virkelighetsbeskrivelser. Det er derfor svært viktig å være seg bevisst hvordan konspirasjonsstempelet i likhet med rasismestemplingen brukes for å eliminere uønskede meningsmotstandere og fjerne at et kritisk søkelys kommer på. Derfor er Skaftnesmos artikkel  dobbelt viktig!