oktober 22, 2010

Svensk TV´s ordmanipulering med skyderiet i Malmö

Skyderi er blevet en dagligdags begivenhed i Malmø, hvilket knappest kan undre nogen. I år har der været omkring et halvhundrede skudepisoder rettet mod busser og bygninger og her i den sidste tid tilsyneladende mod indvandrere, Det märkelige er, at de ramte indvandrere ikke er kendt for bandekriminalitet eller lignende. Man spekulerer altså over, hvem der skyder efter almindelige indvandrere.

I svensk TV-nyheder onsdag aften 20/10 sammenlignedes den ukendte forbryder i Malmö med den såkaldte ”Lasermannen”, som i begyndelsen af halvfemserne spredte skræk ved adskillige mordforsøg på indvandrere ved skydning.

Og så kom TV´s ikke usædvanlige manipulering med stoffet: journalisten fabulerede om ligheden mellem halvfemsernes og nutidens skyderier. Kunde det have noget at gøre med de nye partier, der dengang og nu, var kommet ind i Rigsdagen? dengang med Wachtmeisters ”Ny Demokrati” 1991 og nu med Sverigedemokraterne 2010.
Man spürt die Absicht und wird verstimmt. Manipuleringen var for tyk! Det var givetvis meningen, at seerne skulde tro, at det var nynazister, der stod bag skyderierne og tragtede indvandrerne efter livet, og at sådanne nynazister klart måtte komme fra (det konstant af medierne nedrakkede parti) Sverigedemokraterne!
Det er uhæderlig journalistik! Det er ikke journalisters opgave ved ordmanipulering at skyldbelægge nogen uden skygge af bevis.

(For det er vel ikke arrangeret sort propaganda for netop at ophidse folk og styre folkeopinionen imod Sverigedemokraterne? Sådanne metoder kendes jo fra Psykologisk krigsførelse.)

Det lykkedes ikke journalisten at få politiet med på sine uanstændige rævestreger! Fabuleringen blev kort og kontant afvist af kommissarie Börje Sjøholm, som leder udforskningen.