oktober 07, 2010

Öppet brev till biskop Eva Brunne

Många har upprörts över SD:s odemokratiska behandling och beundrar deras civilkurage att inte vika sig.

Må nedanstående öppna brev till biskop Eva Brunne ge uttryck för vad många uttalat:


Biskop Eva Brunne

Det är skrämmande att Du i din predikan riktar dig till Sverigedemo-kraterna i ditt påstående om att de skulle vara rasistiska och främlingsfientliga. Du borde hålla dig för god att påtvinga andra dina åsikter om det parti som nu kommit in i Riksdagen och som över 300.000 personer med demokratisk rätt röstat fram. Denna demokratiska rätt anser Du dig alltså stå över. Att i ditt utövande som präst ta upp politik är inget annat än att på ett fult sätt söka egen profilering. Hur kan ett parti som Sverigedemokraterna, som har oerhört många invandrare som medlemmar, vara det Du kallar främlingsfientligt? Vem är dessa då främlingsfientliga mot? Socialdemokraternas Hjalmar Branting sa en gång: ”Vi ska värna om vår ariska ras och inte blanda upp oss med folk från andra länder”. Är detta enligt Dig främlingsfientligt? När dåvarande invandrarminister Anna Greta Leijon på 70-talet berättade för Olof Palme att ”partivännerna” i Södertälje och Botkyrka uppvaktar regeringen för att få stopp på invandringen” svarade Palme: ”Du kan dra olycka över oss om för många kommer hit”. Är detta enligt Dig främlingsfientligt – eller handlar det helt enkelt om vem som säger vad? Ovanstående har däremot aldrig Sverigedemokraterna uttalat – heder åt dem. Och hur är det möjligt att Du inte har någon åsikt om Vänsterpartiet med dess kommunistiskeledare Lars Ohly? Han anses uppenbarligen av någon anledning vara rumsren? Av vilken anledning tog du inte upp kommunisternas unkna byk, en byk som även Socialdemokrater, Moderater, Centerpartister och Folkpartister kan stoltsera med – men det som sades av deras tidigare ledare och medlemmar ska uppenbarligen inte komma i dagern igen. Jag ställer mig verkligen undrande till varför Du inte i din predikan tar avstånd från alla de vänsterextremister som burit sig fruktansvärt illa åt under och efter valrörelsen – detta i en demokrati. Anser Du dessa huliganer vara bättre än Sverigedemokraterna? Vad förs slags präst är Du då? Folkpartiet fick oerhört mycket röster vid tidigare val då man hårt kritiserade invandringspolitiken och ville införa en begränsning. Varför är då inte dessa enligt Dina principer främlingsfientliga? Sverigedemokraterna har för längesedan rensat bort de personer som har uttalat nazistiska tendenser och åsikter. Kvar finns alltså det som även ledaren i Skånska Dagbladet delar medSverigedemokraterna att en begränsning måste ske tills de invandrare som finns i vårt land får en dräglig tillvaro. Flyktingar anser däremot Sverigedemokraterna ska komma. Är detta fel? Jag rekommenderar besök i Rosengård, Bergsjön, Rinkeby, Tensta, Hammarkullen, Angered,Ronja m fl. Vad hindrar Dig från att själv bo i något av dessa ghetton – om det nu är så fantastiskt med denna massinvandring som Sverige är ensam om, då borde Du verkligen visa Din solidaritet med dessa människor genom att bo nära dem. Så långt sträcker sig alltså inte ditt mångfalds-tänkande i Din självpåtagna rätt att kritisera andra. Inget annat land i Europa har en så usel invandringspolitik som Sverige. Detta anser Du ska fortsätta och därmed segregera ännu fler. Lycka till!!Du talar om alla människors lika värde. Som svensk skulle du skämmas att ta orden allas lika värde i din mun – då du helt klart endast syftar till invandrarna och inte svenskarnas lika värde. ÄFS (Äldreförsörjningsstödet) som enligt Ingela Thalén till 94% utbetalas till äldre anhöriga, 65 år, till i Sverige boende invandrare och kan uppgå till 10.577 kronor/månad – skattefritt. Sverige har ca 750.000 svenska fattigpensionärer som efter skatt får ut ca 4.000 kronor/mån. Dessa pensionärer har arbetat ett helt liv i Sverige och betalt skatt. Invandrarnas äldre anhöriga har inte betalt 1 krona i skatt i Sverige och kan dessutom uppbära pension från hemlandet. Anser Du detta vara allas lika värde? Den anhörige kan efter att ha erhållit ÄFS åka tillbaka till hemlandet och få ÄFS sänt dit i 12 månader inom EES och i 3 månader utanför EES. Man får alltså ÄFS utan att bo i Sverige!! Därefter söks ÄFS igen. ÄFS sänks inte när bromsen träder in. Pensionerna däremot sänks. Anser Du fortfarande detta vara allas lika värde? I synnerhet då man numer som svensk tvingas arbeta efter 65 års ålder p g a låg pension – fast man kanske helt enkelt inte orkar. Invandrare erhåller fri tandvård. Svenskar måste själv betala dyr tandvård – eller låta bli. Anser Du detta vara allas lika värde? Sverige har över 1 miljon invandrare där övervägande delen inte arbetar utan lever på bidrag. Anser Du det vara allas lika värde? Att friska människor ska leva på skattefria bidrag medan allvarligt sjuka och arbetsskadade människor ska tvingas arbeta?

Har Du överhuvudtaget aldrig funderat över varför Sverige inte har råd med någonting längre? Överallt ska det sparas. Vägarna ser snart ut som i gamla DDR, skolan ska spara, äldrevården ska spara, järnvägen ska spara, fängelserna är överfulla – men pengar till nya finns inte. Så fort frågan om pengar ställs till regeringen blir svaret – om resurser finns. Är det inte märkligt att den frågan aldrig ställs när det gäller invandringens miljardkostnader? Då finns det pengar – vilka tas från olika grupper i samhället. Hur länge tror Du folket ska orka? En annan sak när det gäller allas lika värde är att vi har ca 20.000 hemlösa i Sverige – ett s k välfärdsland. Är vi det med så många människor som inte har tak över huvudet och en egen säng att ligga i? Till invandrare som kommer till Sverige finns alltid husrum. Varför inte till alla hemlösa? Som invandrare till ett land ska man först skaffa arbete och bostad – därefter kan man flytta. När min son flyttade utomlands ordnade han först så, att han hade arbete och bostad innan han flyttade. Av vilken anledning gäller inte det för dem som invandrar till Sverige – det kan man undra. Det är fullständigt oacceptabelt att man ska flytta till ett land för att bli försörjd. Glöm inte att den stora ökningen röster till Sverigedemokraterna kommer övervägande från Socialdemokrater och Moderater. Tydligare än så kan det inte sägas, att något är fel i Sverige. Det borde de etablerade partierna och även Du tänka på, innan Du spyr ut dina åsikter. Jag har gått ur Svenska kyrka för längesedan – med ditt uttalande kommer fler att följa.Med hälsning
Anders