oktober 09, 2010

Myten om allas lika värde

Ett begrepp som politikerna gärna slänger omkring sig är ”allas lika värde”. Speciellt är det populärt att trycka ner allas lika värde i halsen på personer som ifrågasätter det kloka med massinvandringen till vårt land. På vilket sätt en kritisk granskning av invandringspolitiken kan vara oförenlig med alla lika värde framgår inte. Det är också oklart vad som egentligen menas med allas lika värde. Är exempelvis Burmas blodbestänkte diktator lika mycket värd som de medborgare i detta land som med livet som insats demonstrerade för demokrati och frihet?

I FN´s förklaring om de mänskliga rättigheterna återfinns också begreppet allas lika värde. Här sägs att alla är födda fria och lika i värde och rättigheter. Ingen är således född att vara någon annans slav och alla är lika i värde oavsett bl.a. kön, hudfärg och härkomst. Det handlar om människovärdet, som vi alltså föds med och bär med oss resten av livet oavsett om vi utvecklas till människlighetens välgörare eller kanske dess förgörare. Kränkningar av människovärdet åtminstone i västvärlden är ovanligt. Den mångomtalade rasismen är också sällan förekommande. Att exempelvis anse att människor med en viss hudfärg har ett sämre människovärde än andra människor är rasism. Det är få som tycker så. Att förespråka en mer begränsad invandring eller vara kritisk till vissa folkgruppers politiska/kulturella/religiösa identitet eller motsätta sig omvandlingen av Sverige till ett mångkulturellt samhälle har heller ingenting med rasism att göra.

Att vi kommer till världen fria och lika i värde befriar oss emellertid inte från omvärldens värderingar av oss pga. våra personliga egenskaper, uppträdande och agerande och inte minst våra politiska ställningstaganden. Bortsett från människovärdet lyser vårt lika värde verkligen med sin frånvaro. Vi utsätts ständigt för omvärldens bedömningar och betygssätts hela tiden i de olika funktioner vi har exempelvis i skolan, på arbetsplatsen, i familjen, i fritidsaktiviteten och i föreningslivet. Det är ju heller knappast troligt att så särskilt många av planetens sex miljarder tycker att alla andra är lika mycket värda som de egna familjemedlemmarna, de egna landsmännen eller de politiska och religiösa potentater som säger sig tillvarata deras intressen.

Det är bara vid tillämpningen av FN-förklaringens definition av människovärdet som det är relevant att hävda allas lika värde. Alla människor är således inte lika mycket värda för varandra. Alla invandrare till Sverige är inte heller lika mycket värda för den svenska befolkningen. Exempelvis muslimska invandrare som vill införa religiös diktatur med sharialagar och kvinnoförtryck och som dessutom vill begränsa yttrandefriheten kan kanske odla något slags lika värde inom gruppen, men för flertalet svenskar år de ett minst sagt önskat tillskott till landtes befolkning.

Allas lika värde som begreppet vanligtvis används i den politiska retoriken är en myt som ingår i ett av politikerna uppgjort scenario där först lögner sprids om svenskarna för utbredd rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering av etniska och sexuella minoriteter. Därefter kommer politikerna in på scenen för att vinna popularitetspoäng genom att predika allas lika värde. Men alltsammans är förstås bara djävla skitprat.

Björn Collin.