oktober 26, 2016

Skabt til sex-slaver

For mange af os er dette ikke nyt, men der er stadig mange andre, der ikke vèd eller ikke vil vide det.

"Kristne piger er udelukkende bestemt til muselmændenes fornøjelse" på engelsk af Raymond Ibrahim, Gatestone  9. 0kt. 2016. Oversat  til italiensk af Angelita La Spada og videre til dansk af Gertrud.

Fornylig blev 19 yazide-piger spærret inde i et bur og brændt levende foran en flok på nogle hundreder personer for at have nægte at dyrke sex med jihadister.
"Kvinderne hørte til de religiøse minoriteter, som lever under den islamiske stats kontrol og ofte bliver solgt fra jihadist til jihadist.
Når de militære bliver trætte af at voldtage og misbruge en pige, sælger de hende i reglen til en af deres soldaterkammerater, som kan voldtage og misbruge hende videre til deres fornøjelse", siger Samuel Smith til "The Christian Post".

Efter at et ægtepar har fået frarøvet deres døttre af den Islamiske Stat har de foran deres dør fundet resten af kadaverne og en video om, hvordan pigerne er blevet tortureret.
"Kristne piger anses for handelsvarer man godt kan beskadige for sjovs skyld. At misbruge dem er en rettighed. Ud fra samfundets  mentalitet er det slet ikke en forbrydelse. Muselmændene anser dem for krigsbytte", siger lokalfolk i Pakistan.

Islamisk lov er altid hård, men hårdest over for kvinder. Ifølge koranen har mændene "myndighed" over kvinderne, som kan blive pisket, hvis de er ulydige (Sura 4:34). Ifølge Muhammed erkvinderne mindre intelligente end mændene. Der skal to kvinder til før deres vidnesbyrd har samme værdi som en mands, og størstedelen af helvedes beboere er kvinder, som er at ligestille med æsler og hunde, når det gælder at distrahere en mand fra bønnen og således tilintegøre den.

Og hvad er så islams stilling til de "vantro" kvinder? De er i bedste fald bestemt til at fornøje en muselmand, sådan som en muslim sagde til en gruppe kristne piger i Pakistan før han terroriserede dem og dræbte en af dem. Ifølge koranen (Sura 4:24) kan de ikke-muslimske kvinder, der bliver fanget under et jihadangreb, købes og sælges som sex-slaver som det sker i den islamiske stat.

Emily Fuentes, som har ansvaret for meddelelser fra "Open Doors", en menneskeretsorganisation, som beskæftiger sig med forfulgte kristne, forklarer:

"desværre bliver stadig flere kvinder mål for terroristgrupper. Der er talrige internationale tilfælde af bortrøvede, voldtagne og radikalt-islam-konverterede kvinder. (...).  Mange bliver solgt på det frie marked. Denne brutalitet sker ikke bare i Mellemøsten, men også i Afrika og mange andre steder. I mange af disse lande bliver kvinderne forfulgt som værende anden-rangs-borgere på grund af deres køn.
Som medlemmer af en minoritet, både som køn og som tro, er kvinderne underkastede en dobbelt forfølgelse. Selvom vi ikke har sikre tal, ved vi, at millioner kvinder er forfulgte. I de islamisk dominerede lande er de kristne kvinder systematisk berøvet deres frihed og nægtes de grundlæggende menneskelige nødvendigheder. De er dobbelt forbandede fordi de kun knapt nok er tolererede, det være sig som kvinder eller som "vantro", og det er grunden til, at de er udsat for islamisk misbrug.
Nu er kvindedramaet i den muslimske IS-skruestik velkendt: siden erobringen af Mosul i juni 2014 har kalifatet dømt godt og vel 250 ikke-muslimske kvinder til fængsel (flest yazider og kristne) som nægtede at blive sex-slaver. Fornylig blev 19 yazider spærret inde i et jernbur og brændt levende foran en flok på flere hundrede mennesker, fordi de nægtede at dyrke sex med jihadister."