oktober 16, 2016

Løgnens våben "taquia"

Meget kort referat fra Geoffrey Cain om den snuskede voldtægtshistorie i Visby:
En kvinde i rullestol blev massevoldtaget og de "mistænkte" blev sluppet fri af anklager Mats Wihlborg, som mente:

Kvinnans "berättelse är inte så pass robust att den utan vidare kan ligga till grund för en häktning. Den avviker så mycket från de misstänktas berättelse. Även om det finns skäl att ifrågasätta deras berättelser på vissa punkter också.”


Spydpigens kommentar:
Det är offrets berättelse, som avvikar från de "misstänkte"  gärningsmännens berättelse och förnekande. Kvinnan i rullstol är uppfostrat i en kultur, där man - grundläggande set - inte får ljuga, "De misstänkte gärningsmännen¨ är väkst upp i en kultur, där man använder och rekommanderar lögn (taquia) mot "otrogna", särskillt mot myndigheterna, om det är till gagn för Allah och muhammedaner. Det vet Mats Wihlborg tydeligen inte, eller om han vet det, så förtiger han det som ligiltigt av hänsyn till de "unga män, så rätt bliver till orätt "och till lättnad för almänheten som hålls i politisk-korrekt-ovetenhet.