oktober 16, 2016

Død og borte


http://snaphanen.dk/2016/10/15/tina-magaard-rapporten-ministeriet-begravede/

http://snaphanen.dk/upload/2016/10/Indspilning-i-fuld-sk%C3%A6rm-14-10-2016-211149.jpg


Tina Magaard: Rapporten ministeriet begravede

SENESTE OPDATERING: 15/10-16 KL. 0835
indspilning-i-fuld-skaerm-14-10-2016-211230

Karen Jespersen, som var velfærdsminister og minister for ligestilling fra 23. november 2007 til 7. april 2009, bad Tina Magaard om en undersøgelse af holdninger og praksis blandt unge muslimer.
I 2011 afleverede Magaard to rapporter efter at have foretaget en stribe interviews samt gennemlæst lærebøger fra muslimske friskoler. Begejstringen blandt embedsmændene i Udlændingestyrelsen / Udlændingeservice var mildt sagt behersket. Men på styrelsens hjemmeside oplyses, at rapporterne kan læses ved anvendelse af to links.

Det kan de bare alligevel ikke. Vælgerne, befolkningen skal øjensynligt ikke forstyrres af de interessante oplysninger, Magaard havde høstet under “feltarbejdet”. Teksterne er derfor blevet fremskaffet på anden vis og kan læses her:
Tina Magaard: Religioes-fritidsundervisning, PDF og At være muslimsk kvinde i Danmark, PDF
indspilning-i-fuld-skaerm-14-10-2016-211149

AT VÆRE MUSLIMSK KVINDE I DANMARK
Rapport udarbejdet af Maïa Consult for Ligestillingsafdelingen under Velfærdsministeriet
Februar 2009

AT VÆRE MUSLIMSK KVINDE I DANMARK
Baggrundsundersøgelse om muslimske kvinders ligestilling
Dette projekt omhandler muslimske piger og kvinders ligestilling i Danmark. Det er
udført af Maïa Consult for Velfærdsministeriets Ligestillingsafdeling, i perioden juli 2008-
februar 2009. Projektet er baseret på en kvalitativ interviewundersøgelse blandt 34
muslimske piger og kvinder, samt 11 ikke-muslimske, kvindelige uddannelsesvejledere på
uddannelsesinstitutioner med et vist optag af muslimske piger. Endvidere har to imamer
medvirket. En stor tak skal lyde til de medvirkende, uden hvem denne rapport ikke kunne
have eksisteret.

Rapportens formål.....

..............................

En rapport på 307 sider
______________________________________________________________________________


Det hører ingen steder hjemme, at en myndighed i en vestlig stat, der kalder sig demokratisk, gemmer en rapport, fordi den afslører ting, man ikke ønsker afsløret.
Man har muligvis lært disse narrestreger af EU`s overvågningskontor i Wien, EUMC, som i 2002 under ledelse af den østtyske Beate Winkler bestilte en rapport om antisemitismen i EU. Hun engagerede forskere ved universitetet i Berlin til opgaven, og de nedkom med en rapport i 2003 på 112 sider, der viste, at den voksende antisemitisme gennemgående stammede fra islamiske miljøer og ikke, som EUMC vilde bilde os ind, fra nynazister. Beate Winkler stoppede hurtigt rapporten ned i en skuffe og søgte at fortie sagen, hvilket dog mislykkedes.