oktober 04, 2016

Carlsbergs splitflag

I forbindelse med Pia Kjærsgaards udmærkede flaginitiativ har Ekstrabadet offentliggjort statens flagregler som hører under justitsministeriet. Men jeg savnede en lille historie om Carlsberg.

Brygger J.C.Jacobsen stiftede Carlsbergfondet den 25. september 1876. Det skulde efter hans død ifølge testamente være arvtager til Gamle Carlsberg. Dets opgave var at støtte de grundlæggende videnskaber, derunder det Biologiske Institut på Tagensvej (bl.a. kræftforskning), Carlsberg Laboratoriet og endelig Frederiksborg Museet. I anledning af fondets oprettelse kom Christian 9. på besøg på Carlsberg den 10. oktober 1876  og det skal have været ved denne lejlighed, at han spurgte, om han eventuelt kunde gøre noget for bryggeriet til gengæld. Brygger Jacobsen bad da om tilladelse til at føre splitflag og må have været sikker på et gunstigt svar, for strax efter kongens JA, gik flaget til tops på Carlsberg, mens den officielle tilladelse først forelå den 14. oktober 1876.