oktober 04, 2016

Nulla, nulla. Tusinder nuller er = et nul

Malmøs Mangfoldigheds- og ligestillingspris for år 2016

Tag chancen og nævn en kandidat til Mangfoldigheds- og Ligestillingsprisen for 2016.

Varje år utlyser Malmö stad belöningar för goda insatser
som bidrar till mångfald och jämställdhet.
Priset delas ut i två kategorier på vardera 30 000 kronor:

Pris nr 1: Mångfaldspris 
30 000 kronor till den eller dem som engagerat sig och framgångsrikt arbetat för ökad mångfald, delaktighet och goda etniska relationer i Malmö.
Den belönade insatsen ska ha bidragit till:
Att förutsättningar för ökad ömsesidig förståelse och samarbeten mellan människor av olika kulturell bakgrund, oberoende av kön, har skapats.
Att förutsättningarna för att människor, oavsett etnisk och kulturell bakgrund, aktivt och på lika villkor kan delta i arbets- och samhällslivet.
Att förutsättningar för effektivt motverkande av diskriminering, främlingsfientlighet och rasism har stärkts.
Att öka kunskapen om hur mångfald bidrar till samhällets utveckling.

Pris nr 2: Jämställdhetspris
30 000 kr till den eller dem som engagerat sig och
framgångsrikt skapat förutsättningar för hållbar och
långsiktig jämställdhet mellan kvinnor och män.
Den belönade insatsen ska ha bidragit till:
Att förutsättningar för ökad jämställdhet har skapats.
Att kunskapen om vinsterna med jämställdhet har ökat.
Att visa hur jämställdhetsperspektivet kan vara en del av vardagen.
Att synliggöra och motverka ojämställdhet och stereotypa könsuppfattningar.
Att kvinnor och män, flickor och pojkar är delaktiga och har inflytande i beslut som fattas.

Sista dag att nominera är 10 oktober 2016.
Pristagarna utses av ledamöter ur Malmö stads Beredning för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.
Prisutdelning sker vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2016.

Mångfalds- och jämställdhetspriset 2016
Integrationspriset 2009
Kontakta oss
Javed Akhter
Planeringssekreterare
Skriv till oss
E-post: Javed.Akhter@malmo.se
Tel: 040-342901
___________________________________________________________________

Spydpigens kommentar:

Du gode! Sikke en bunke politiserende snak. Befolkningen i vort gamle Skåneland er blevet berøvet både landshistorie og kulturhistorie og må ikke tænke selv og selvstændigt. Men penge er der åbenbart nok af i Malmø, og med penge kan man alt, bl.a. besnakke. Når man er blevet godt trætte af multikulturens vidunderlige retsløse kaos, så velkommer de nok bagefter en stærk og fast diktatkultur, hvor man slagter enhver, der ikke makker ret.