oktober 13, 2016

Retstilstandene i Danmark

Apropos Retstilstandene i Danmark, læserbrev af Erik Bach, Fyen.dk, rundsendt af Ruth Bering 12.okt.

 I dansk kriminologi var Hans Henrik Brydensholt det store navn. Som nybagt jurist blev han ansat som sekretær i Justitsministeriet. Udover at avvancere i stillinger fik han foden indenfor i et hav af juridiske myndigheder og organisationer.

- Det er meget vigtigt, sagde han, at befolkningen ikke får den opfattelse, at kriminaliteten er steget (selvom den er det!), og at det er farligt at gå ud om aftenen (selvom det måtte være det!). Befolkningen må i stedet for lære at forstå kriminalforsorgens linje: kriminalitet bekæmpes bedst ved ikke at straffe, og efter Brydensholts udsagn, må den bedste vej frem derfor være slet ikke at opdage forbrydelserne! (sic!). Man kan jo ikke gøre noget ved de to vigtigste faktorer ved kriminalitet: den kriminelle alder og det tilvante sociale miljø.

Erfaringsmæssigt ved man, at de fleste kriminelle holder op med forbrydelser, når de bliver 25-30 år gamle og får familieinteresser. Dette er tanken bag orlovsordningen fra fængslerne: man vil hjælpe dem til at stifte familie og således få dem ud af kriminaliteten – med alderen!

Brydensholt støttede sine teorier på Bent Rienecks psykologi. Rieneck var leder af en af Mentalhygiejnens rådgivningscentre og gik altså ind for dens ideologi, som i øvrigt havde grebet om sig i flere lande. I Danmark kom den til udtryk i psykolog Eggert Petersens ”Trivselsprogram” 1969. Heri hedder det bl.a., at strafferetten skal revideres, og man bør overveje ”indskrænkning eventuelt afskaffelse af strafbegrebet”.


Disse tanker går igen hos andre kriminologer.