oktober 29, 2016

Fortsættelsen fra Ian Wachtmeisters bog om "Rebellerna" (Fischer & Co 2009) på Spydpigen i går:

"Jammen, nåh, så ved vi det. Eller hvad ved vi?" (Resten af artiklen her er ikke oversat) :

"Jo, vi vet, att tusentals svenskar från vänsterpolitiker till fackföreningspampar, från journalister till akademiker, från representanter för näringslivet till präster i kyrkan utnyttjade den  östtyska gästfriheten och lät sig städlas av Stasi, den hemliga kommunistiska östtyska polisen.
Eftersom så många, från höger till vänster, varit inblandade, finns det idag ingen tongivande politiker som har lust till att ta reda på, hur det verkligen förhöll sig. Svenskar av alla sorter har länge haft en trängtan att gratisresa och gratisäta.
Men kan det ha varit så enkelt att snålheten hade bedragit visheten. Det tror jag inte. Jag tror att allt var fullt medvetet och alltså i grunden helt enkelt ett förräderi mot fosterlandet.

Världsreportern Ulf Nilson hade fått spännande informationer i ärendet. Han trodde att Bundesnachrichten Dienst i Bonn hade tagit det mesta av materialet för att använda det på samma sätt som Stasi själva, nämlig för utpressningsändamål! Bundeskriminal Amt i Wiesbaden är en annan trolig aktör.
Ulf Nilson tyckte att Carl Bildt, som var statsminister på den tiden, borde ha låtit mig (Ian Wachtmeister) som partiledare få öppen tillgång till allt detta via Mats Börjesson på Säpo. Tror ni jag fick det?

Sveriges ynkliga och förslagna beteende under andra världskriget skulle vara värt en sanningskommission som skulle ge biskop Tutu från Sydafrika heltidsarbete i några år. Lögnerna om vad som verkligen skedde lever kvar än idag, mer än sextio år efter andra världskriget slut.

Själv skulle jag gärna vilja veta vad Israels topptrimmade säkerhetstjänst Moussad vet om svensk utenrikspolitik och svenska kontakter med Stasi. De anses vara den bäst informerade underrättelsestjänsten i världen. Jag skulle antagligen bli mörkrädd. Ni också. Du gamla du fria du fjällhöga nord, du tysta du glädjerika sköna...jojo!"

____________________________________________________________________________

Birgitta Almgren, professor i tysk ved Södertörns Högskola, Stockholm, har gravet i STASI´s arkiver og har i sin bog ”Inte bara Stasi…” afsløret den skandaløst tætte forbindelse mellem det hedengangne DDR´s skolevæsen og det svenske skolevæsen.
Den skyldtes ikke mindst to skolepolitikere i Socialdemokratiet, Stellan Arvidsson og han kone nr. 2, Britta Stenholm.
.....
Stellan Arvidsson og Britta Stenholm var meningsdannere med et stort netværk. ... De to behøvede ikke at aflægge troskabsløfte til STASI som det ellers var almindeligt. De var jo frelste! Og sørgede gerne for at give DDR information om Sverige samt lave PR for DDR i Sverige.

”Historikerne må i fremtiden forklare hvordan en socialistisk skolereform kunde gennemføres i et kapitalistisk land… ” sagde Stellan Arvidsson, da han takkede for et æresdoktorat ved DDR-universitetet i Rostock i november 1969. En mærkelig udtalelse – en provokation imod de borgerlige politikere i Sverige ? - der ligesom deres kolleger i Danmark lod venstrefløjens kommunistbegejstrede politikere gennemføre deres planer om en socialistisk skolerefom uden at de åbnede munden. Hvorfor var der ingen der reagerede på alle de æresbevisninger, ordner og medaljer, lærestole og ophold på kursteder, som DDR overdængede Arvidssons med?
Den skolepolitiske udvikling i Danmark ligner i høj grad den svenske. Her hed kommunisten i socialdemokratisk forklædning som bekendt Ritt Bjerregaard. Det lykkedes hende at blive uddannelsesminister, og så var det ske
..................................................................................................................................................

Professor Birgitta Almgrens forskning har tidligere været omtalt her på Spydpigen den 13. februar og den 27. april 2010, 12.7.2010, 1.10.2010 og 10.2.2011)
Ligesom myndighederne i Danmark lagde hindringer i vejen for professor Bent Jensens udforskning af venstrefløjen, søgte myndighederne i Sverige at hindre professor Birgitta Almgrens studier om den nære forbindelse mellem Stasi-Østtyskland og Sverige:

Hun må gerne se oplysninger om svenskere, der har haft samarbejde med DDR`s Stasi....
men trues med fængsel, hvis hun røber deres identitet....