oktober 22, 2016

De er i sodateralderen

Repetition
Jeg tror, at vi danskere HAR forstået det her, så lad det flyde videre langt ind i de norske fjorde og hojt op i fjældene, hvor ingen troede, at nogen kunde bo, og lad det sive ud i Sverige, det mest naive folk i Norden:

Myten om de såkaldte ”flygtningebørn”

Af  | on 22 okt, 2016 | 0 kommentarer
Enhver kritisk sans går åbenbart fløjten, når talen falder på angiveligt stakkels flygtningebørn. Graver man blot en smule dybere, viser der sig også på dette område altovervejende kun fup. 
Hver femte ”flygtning” der kommer til Danmark påstår at være uledsaget flygtningebarn. Af oplagte grunde giver det noget mere sympati og gør det sværere at sende vedkommende tilbage til Tyskland eller hvor det er personen kommer fra.
Især i Sverige, hvor man jo fuldstændig har tabt enhver omtanke, har man det seneste 1½ år modtaget flere end 50.000 ”uledsagede flygtningebørn”. Som i Danmark giver det kolossale problemer med at skaffe dem bolig, egen værge og skoleuddannelse – og koster både i Danmark og i Sverige mange milliarder kroner årligt.
Længe har de mere besindige kredse i befolkningen tvivlet på, at børn og unge under 18 år har kunnet tage den lange vej tværs gennem Europa, dvs. de ”uledsagede flygtningebørn” har været under mistanke om at lyve sig yngre for at få asyl – for derefter at blive sammenført med deres typisk ret omfattende familie fra sydligere himmelstrøg.
Og nu vælter dokumentationen formelig ind alle steder fra om, at det for flertallets vedkommende da også er lodret løgn, at de er børn. At de ikke er flygtninge er jo selvsagt.
Der eksisterer en 10 år gammel opgørelse over i alt 11.121 ”uledsagede flygtningebørn”. Her viste det sig, at næsten hver anden (helt nøjagtig 43%) slet ikke var børn, men over 18 år. Alligevel har de danske myndigheder konstant åbnet dørene for alle der har påstået at være børn. Alene i år til og med august måned har som nævnt mere end hver femte ”flygtning” påstået, at de var børn.
Selvsagt har de ingen papirer med sig, så myndighederne kan ikke bare kigge i deres pas for at fastslå deres alder. Men det burde, belært af opgørelsen fra 2006, være på sin plads så at foretage en systematisk undersøgelse for at bestemme hver enkelt postulerede ”flygtningebarns” alder. Det kan i vore dage nemt og billigt gøres ved at se på tænder eller røntgenfotografere knogler – og det gøres i et vist omfang allerede, men slet ikke så systematisk som vi kunne kræve det. Sidste år traf Udlændingestyrelsen således afgørelse i 351 sager, hvor ”uledsagede flygtningebørn” blev undersøgt. Hele 66% af de undersøgte blev vurderet til at være 18 år eller derover.
Så på den måde ligner Danmark de øvrige europæiske lande, der ukritisk og i fælles fodslag lader Europa gå under. I England har undersøgelser fra det britiske indenrigsministerium vist, at 371 ud af 574 undersøgte ”flygtningebørn” reelt var over 18 år. Det svarer til 65%.
Så det er så som så med den ”grænsekontrol”, de danskfjendtlige praler med effektivt har lukket Danmarks grænser for de indtrængende…