oktober 27, 2016

LANDGREVEN


I Frederiksstaden i København ligger der en gade, der hedder "Landgreven". Hvilken "landgreve"? spørger man sig selv, men Politikens lille håndbog om københavnske gadenavne røber det ikke helt. Navnet er fra 1950`erne, da gaden blev anlagt. Men der skal have ligget en have på 1600-1700-tallet med et værtshus, kaldet Landgreven af Hessen.

Da det lille fyrstedømme under landgreve Frederik 2. af Hessen-Kassel kom i vanskelighed bad den engelskfødte landgrevinde Marie sin svoger, Frederik den Femte, om hendes tre halvvoksne sønner kunde blive optaget i det danske hof og få deres ungdomsopdragelse der. Ganske praktisk. De to af landgreverne blev gift med Frederik den Femtes døttre Vilhelmine Caroline og Louise.

Den ældste, landgreve Carl af Hessen-Kassel, fik bolig på Gottorp Slot og om sommeren på "Louiselund". Med tiden fik han en "påfaldende hang til religiøs mysticisme".... "en stærkt forankret tro på tankeoverføring og spiritisme"... Han var endog præsident i det internationale "illuminatforbund"..og ..."Louisennlund blev således på hans ældre dage et mærkværdigt samlingssted for mange forunderlige mennesker og mere seriøse forskere - der delte landgrevens overtroiske interesser." Sådan står der i Bo Bramsens bog om "Ferdinand og Caroline".

Frederik den 6. var en overgang interesseret, ligesom også minister A.P.Bernstorffs hustru, der en tid var medlem i "Illuminatforbundet".

Eva Selsing nævner "Illuminati" 26. oktober i forbindelse med omtale af Maria Krarup. Wikipedia fortæller en del om illuminati, men under kapitlet "Illuminati og danskere" nævnes så vidt jeg kan se kun Jens Baggesen, Friedrich Münter, D.G.Moldenhawer og J.B.Koppe og - fra nutiden: "et væld af (uforklarede) konspirationsteorier om Illuminati". Jeg savner landgreven i Wikipedia.