oktober 02, 2016

Hvem vasker hjerner?

Vel fortjent opsang på internettet til svenske journalister:  malin.hoelstad, tomas.lundin m.fl. for deres manipulering med stoffet.

"Era artiklar om Orbán och Ungern är tyvärr vinklade enligt svenska PK-riktlinjerna. Det är ni och alla andra PK-journalister som ägnar er åt hjärntvätt av folk. Inte ungerska regeringen.

Begriper ni inte att den arabiska/muslimska folkvandringen till Europa är ett stort hot mot vår livsstil, kultur och levnadsstandard? Tycker ni verkligen att kvinnoförtryck, religiöst förtryck, tvångsgifte, könsstympningar, klädförtryck och våld och mord som konfliktlösning är bra?

Har ni inte registrerat allt våld och all brottslighet i invandrarområden i Sverige? Varför är arbetslösheten enorm bland utomnordiska invandrare?
Varför har det lagt sig en otrevlig stämning över hela Sverige och andra europeiska länder sedan horderna av muslimska snyltgäster besatt Europa.

Skriv gärna ett omfattande reportage om att tyskarna stannade kvar och byggde upp sitt land när Tyskland blev sönderbombat av England och USA, samt ställ frågan varför araberna inte gör samma sak utan flyttar till Europa för att snylta på vår välfärd. Intervjua muslimer i Sverige om varför de inte valde ett muslimskt land att bo i, i stället för att gå  omkring och hata kristna värdeingar här?

Hur skulle det vara om ni gjorde ett reportage där ni framförde Orbáns och vanliga ungrares åsikter (majoritetens) utan era egna politiskt korrekta kulturmarxistiska kommentarer? Då fick säkert SVD några ytterligare prenumeranter.

Mvh
Peder Edderkop

http://www.svd.se/kritiker-regeringens-kampanj-rena-hjarntvatten/om/flykten-till-europa


Foto: Muslimska män gifter sig med 7--10 åriga flickor. När får vi läsa om detta i SVD och andra kulturmarxistiska PK-propagandatidningar?"