november 05, 2008

Hellig Krig med Fredens ordvalg

Vatikanet ”dialøgner” i den senere tid gerne med Muslimerne. Sikkert ikke af uvidenhed, men med magtkalkulering. Illusionen om et moderat islam ville Vatikanet gerne tage til sig, men den af paven i egen person døbte exmuslim Magdi Christiano Allam pointerer: ”Der findes moderate muslimer, men ikke noget moderat islam!”

For dialøgn-partnerne - muslimerne og vatikanet - gælder det om at udvide egen magtposition, en forbitret religionskrig, som føres med interreligiøse fredsord. Ex-muslimen Magdi Christiano Allam bebrejder den katolske kirke dens svaghed, naivitet og eftergivenhed over for islam.

I et åbent brev til pave Benedikt den 16. kritiserer han kirkeledere höjt på strå, som vil legitimere islam og som har forvandlet kirker og præstecentrer til forsamlings- og bedesteder for extremistiske islamister.
Paven skal gå foran imod den ”relativistiske og islamkorrekte afvigelse” i kirken, skriver Allam. Islamiske integralisten og extremisten gennemdriver i det kristne Vesten en utrættelig ”erobring af territorium og af sjæle”.

Det af relativisme, konsumisme og materialisme prægede Vesten har for lidt åndelig ballast at sætte imod. Allam beder paven om at han tydeligt og for alle troende taler imod disse religiøse og etiske afvigelser og bekræfter de vestlige værdiers gyldighed og Vestens kristne identitet.

Især kritik af kardinal Tauran.
Allam ytrer sig kritisk i brevet om den vatikanske Dialog-minister Kardinal Jean-Louis Tauran, som har betegnet religionerne som ”Fredens faktorer”, som dog også rummer nogle afvigere. Som om der fandtes et ”ondt mindretal”, som tolker ”den sande islam” forkert, mens flertallet af muslimer ”har respekt for grundreglerne og de udiskutable værdier”.
”Sandheden er stik modsat” skriver Allam.

Om kardinal Tauban selv tror på det, får stå hen. Kendsgerning er, at netop de fromme muslimer er de extreme muslimer, selvom de er gode til at bruge taquia. Eller som Bob Dylan sang engang: ” Mange gange kommer djævlen som fredens mand.”
Bibelens Gud er i hvert fald ikke identisk med Allah. Hvad Magdi Allam er overbevist om.

I dag er ”extremismen og den islamiske terrorisme den sande islam! Sandheden er, at islam og kristendom er totale modsætninger. ”Den i Jesus menneskeblevne Gud, som har delt livet, sandheden, kærligheden og friheden med andre mennesker helt frem til at ofre sit eget liv, har intet som helst med Koranens Allah at gøre”, som legitimerer en ideologi og en praxis af had, vold og død.

Kilde: Politically incorrect