november 30, 2008

Hold Mund !

Et læserbrev i JP 30.11.08 fortæller (her lidt forkortet):

Avisen ”Frankfurter Allgemeine” bragte 8/11 en foruroligende reportage
fra England, hvor myndighederne er påbegyndt såkaldt "sprogrensning"

for at fjerne ord eller udtryk, der kan ”krænke” muslimer - også ord,
der i århundreder har været en del af det engelske sprog.

Byrådet i Oxford har således forbudt ordet "christmas" i
alle officielle skrivelser, idet det som betegnelse for en kristen højtid
vil kunne fornærme muslimer.

I stedet påbydes det at bruge udtrykket "vinterlys-festival".

Også forkortelser bliver ramt. Byrådet i Bornemouth anbefaler, at man i
fremtiden undgår udtrykkene "nb." (nota bene), "ps." (post scriptum),
"etc." (et cetera), "status quo", "vice versa" og andre lignende, idet de
er uforståelige for muslimer.

Byrådet i Salisbury henstiller, at udtrykkene "via" og "ergo" i fremtiden
undgås, idet disse ord med deres latinske oprindelse vil kunne fornærme
muslimer.

Man tager sig til hovedet!

Frankfurter Allgemeine trækker da også en parallel til George Orwells
uhyggelige roman "1984", hvor magthaverne i den totalitære
overvågningsstat gennemfører hjernevask af folket ved hjælp af
tvangsmæssig sprogrensning.

Hvad i alverden går der dog af Europa i disse årtier?

Det er tragisk, at netop England ydmyger sig i tilpasningen til islam -
det England, der under Anden Verdenskrig så heltemodigt forsvarede sig mod
nazismens totalitære aggression.


Spydpigens kommentar: De har allerede ydmyget sig længe og glemt, at de
engang sang "brittons never never never shall be slaves."

Af hensynt til de mange analfabeter og for ikke at diskriminere dem bør man nok også undlade alle andre ord, som disse fremmede ikke kender!

I de nordiske lande har myndighederne også tilrådet (men endnu ikke helt gennemtvunget???)
sprogrensning,