maj 27, 2013

Nu er virkeligheden nået til Sverige!USA-ambassaden advarer nu mod besøg i Stockholm.
Den amerikanske ambassade har udsendt en rejseadvarsel for amerikanske statsborgere til dele af Stockholm. Alle amerikanere, som er tilmeldt til konsulatets advarselssystem fik en meddelelse , hvor de frarådes at besøge Stockholmsforstæderne Husby, Tensta, Kista, Rinkeby og Fittja.

Nu hører disse områder ikke til de mest populære turistmål i Stockholm, men det er alligevel bemærkningsværdigt, at USA tvinges til at udsende sådan en advarsel...

Normalt set udformes rejseadvarsler for steder som Somalia, Libyen, Ægypten og Gaza... Hvad lighed kan der være mellem de stater og de ”svenske” forstæder som Rinkeby, Rosengård og Husby?


Også torsdagnatten bød  på bilafbrændinger, en nedbrændt politistation og angreb på bl.a. biblioteker og bydelskontorer. Det min dermig stadig mere
om franske forhold. Jeg (den svenske blog: "Jihad i Malmö) skrev i 2010 om jihadspektaklerne
Det som skiller voldudbrudene i Frankrig fra lignende i f.eks. Tyskland, Danmark eller Sverige er den helt klare polituske karakter. I Frankrig handler det om Jihad, d.v.s. Om ”helligt krig”, mod det franske samfund, mod al vesterlændsk kultur og mod tusind års jødisk-kristen historie. ”Brænd, slå itu og ødelæg alt, hvad der repræsenterer civilisation og orden.

Skoler, biblioteker, rådhus, plejecentraler og politistationer.”


Nu er virkeligheden nået til Sverige.