maj 11, 2013

Angela Merkels fortid i DDR


Angela Merkel var tættere på DDR-systemet end man længe har vidst. Under sit virke ved DDR's videnskabelige Akademi var hun ansat ved dets institut, f.ex. fra 1981 som FDJ-sekretær for Agitation og Propaganda, hvad hun indtil i dag benægter. Derudover sad hun i ledelsen af erhvervsfagforeningen.

Det fortæller det tyske ugeblad "Bild" i en forhåndomtale af en ny bog om Merkel. Den udkommer den 14. maj under titlen "Das unbekannte DDR-Leben der Kanzlerin" (Kanslerens ukendte liv i DDR) og er skrevet af redaktøren ved "Bild", Georg Reuth, i samarbejde med redaktøren for ugebladet "Welt", Günther Lachmann.


Note om forkortelser i ovenstående tekst:

*) FDJ = Freie Deutsche Jugend = DDRs og SED's* officielle socialistiske ungdomsforbund for unge mellem 14 og 25 år, som bl.a. skulde rekruttere nye tilhængere.

SED = Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, det regerende parti i DDR.
SED blev dannet 21.4.1946 ved sammenlægning af det socialdemokratiske parti, SPD, og KPD =  Kommunistische Partei Deutschlands.

Kilde: Det tyske ugeblad "Bild" 10.maj 2013