maj 12, 2013

Mærkedage betyder mere end som så!

I EU' s udvikling falder vigtige politiske begivenheder sjovt nok sammen med katolske mærkedage, rimeligvis for dermed at understrege Pavekirkens magt.

Se Spydpigens indlæg om de 12 EU-stjerner m.m. 15. august 2008 og 12. oktober

2009.

 Og her er en artikel om Jordens Dag den 22. april, som åh - så tilfældigt falder sammen med Lenins fødselsdag:

Skrevet af Paul Kengor og vist på Synopsis 23.4.2013     

Miljøforkæmpere i verden. Foren Jer!    

Glædelig  Jordens Dag - - - og Lenins Dag!


Overvej dette. Den første Jordens Dag fandt sted den 22. april 1970. Hundredåret for Lenins fødsel fandt sted den 22. april 1970. Er der brug for at sige at Lenins 100 år var et stor sag for kommunistbevægelsen, der jo netop går i selvsving over datoer og mindehøjtideligheder for deres ikoner?

 

Her er flere slående ligheder: Vladimir Lenin og kommunist og miljøbevægelserne er alle forenede om at afmontere kapitalismen, profitter, store virksomheder, industri, det frie marked i Vesten.

Lidt mere: Da den kommunistiske bevægelse imploderede sent i 1980’erne da gik mange af deres disciple, sådan helt tilfældigt over til,.... jeps du gættede det: Miljøbevægelsen.

Lad os gå tilbage til begyndelsen.

Vladimir Lenin, en mand fuld af had, blev født den 22. april 1870, præcis 100 år før den første Jordens Dag. Tallet “100” er lykkebringende for kommunistbevægelsen. Det afspejler antallet af mennesker der blev udslettet af den marxistisk-leninistiske ideologi i de sidste 100 år. 

Ifølge Harvard University Press værket, ‘Kommunismens Sorte Bog’ slog kommunistiske regeringer over 100 millioner ihjel i sidste århundrede. Dette er lavt sat. Det samlede antal døde er muligvis 140 millioner - mere end det dobbelte af de samlede døde i 1. og 2. Verdenskrig.


Vore mere vidende venner på venstrefløjen vil skrige FUP! om min krasse forbindelse mellem Lenin og Jordens Dag. De kunne bemærke at Lenin ikke var miljøforkæmper. Sandt, Lenin var en kollektivist. Han var også en vred ateist, der afskyede mennesker og pløjede dem ned, fyldte dem i jordhuller. Han var imidlertid stærkt optaget af central planlægning, ledt an af miljøforkæmpere.

Og som miljøforkæmpere var flere mennesker for Lenin og hans håndlangere et problem. Både miljøforkæmpere og Leninister betragter mennesker som nogen der gør indhug i ressourcerne. For miljøforkæmperne forbruger alt for mange mennesker for meget af Jordens (formodede) begrænsede ressoucer. For Leninister forbruger for mange mennesker for meget af Statens begrænsede ressourcer. Begge ser de masse-kollektivisme og omfordeling - for ikke at nævne regeringskontrol og overtagelse af privat ejendom - som løsninger på indbildte globale problemer.

 
Kollektivisme !!

Tilbage til min hovedpointe: Var det en tilfældighed at den første Jordens Dagfandt sted på Lenins 100 års fødselsdag?

Jovist, fortæller konventionel historie os at den første Jordens Dags rødder var ganske så tilfældigt. En af dens oprettere var Wisconsin senator Gaylord Nelson, en Demokrat og en miljøforkæmper. Han bliver typisk krediteret som ophavsmanden til Jordens Dag. På den første Jordens Dag hyldede Country Club Republikanere som New Yorks guvernør Nelson Rockefeller den ved atoprette miljøafdelinger i deres stater  -- det vil sige belastende regulerende bureauer som kommunister ville kunne beundre.

Men var det kun det? Var kommunistbevægelsen indblandet?  

For fuldstændighedens skyld skal nævnes, at dette ikke var et spørgsmål derikke var fokus på i 1970, både fra FBI, Time Magazine og New York Times. De to åbenbare parallelle datoer fik nogen til at rynke brynene.

Time artiklen der dækkede den første Jordens Dag, udgivet den 4. maj 1970, viser, hvordan vore førende medier og presse dengang var mere afbalancerede.Time skrev om begivenheden: “Den har aspekter af en verdslig, næsten hedensk helligdag - en opfattelse af behovet for forsoning mellem en jord der i stadig større grad ikke vil være i stand til at tilgive, hvad mennesket har påført den.”

Kan du forestillede dig den slags i Time i dag? Uheldigvis, leder 60’ernes radikale, der var optaget af den første Jordens Dag sådanne publikationer nu.

Time bemærkede at 100000 marcherede alene i New York for den første Jordens Dag. Ganske så bemærkelsesværdigt var det i New York at den kommunistiske tilstedeværelse var størts. Både Communist Party USA og Daily Worker havde hovedkvarter der, for ikke at nævne de utallige kommunistfrontgrupper.

Vietnamkrigen kørte på sit højdepunkt og det gjorde krigsprotesterne også, mange af dem ved fredselskende liberale der meget let lod sig dupere af pro-Vietcong kommunistiske ringledere som Mark Rudd, Tom Hayden, Bill Ayuers og Bernadine Dohrn (for blot at nævne få) - de i dag er professorer og bogstavelige forkæmpere for Obama (jovist det er sandt).
Kommunisterne var specialister i agitation og propaganda. Der var en kampagne for alt.

De havde især deres opmærksomhed rettet mod modtagelige venstreorienterede/progressive naive, især unge, som vi henvendte sig til påWorld Youth Festivals og via andre ‘forførende’ aktiviteter. På dette tidspunkt, april 1970, havde de stor succes med collegestuderende. Mange af de store anti-krigs demonstrationer var fyldt med kommunisternes fingeraftryk. 

Dokumenter er nu ikke længere fortrolige. (I min bog  Dupes, er der adskillige kapitler om dette). Kongressen kendte til den kommunistiske indblanding og afholdt omfattende høringer.

 

New York’s enorme kommunistsamfund havde en forbløffende evne til at være en folkeskare, om det så var for at forhåne Eisenhower som fascist, for at fordømme de ‘søde og uskyldige’ Rosenbergs eller til at lave en ticker-tape parade for Fidel Castro. Det var ved sådan gennemført falskhed at kommunisterne virkelig strålede.    
       
Derfor står spørgsmålet tilbage: Kom De Skabsrøde ud i det varme sollys den 22. april 1970, ved organiseringen af Amerikas første Jordens Dag på Lenin Dag?

Og udover amerikanske kommunister, hvad med Moskvas hånd? Spillede Sovjet en rolle, eller bekymrede de sig om miljøet?

Sovjet var selvfølgelig bedøvende ligeglad med miljøet. Det eneste genbrug de foretog sig var Lenins lig, der hele tiden har brug for ekstra balsamering. Faktisk er Lenin en metafor for genbrug: Det koster kassen, er svært og fungerer ikke særlig godt.

Hvis du ønsker at se ægte forurening så har kommunistverden dette i overflod. Den var forfærdelig - giftig. Hvis du ønsker at rydde op i miljøet har du brug for kapitalismen, fordi velstående lande (der der er firmarkedsbaserede) har råd til det. Når du er kommunist og ludfattig, så bekymrer du dig kun om brød eller ris, ikke “papir eller plastic.”

Dog blev miljøbevægelsen med tiden et fristed for gamle kommunister fra det tidligere Sovjetunionen. En af dem dem, Mikhail Gorbachev proklamerede stolt at han var en “Leninist” (se hans bog fra 1987 Perestroika) længe før han stolt proklamerede sig som miljøforkæmper.

Da Lenins imperium faldt sammen for Gorbachevs fødder, blev den tidligere generalsekretær ‘grøn.’ Da han først var ude af Kreml skabte Gorbachev en miljøorganisation med quasi-religiøse overtoner. Den blev kaldt ‘Det Grønne Kors’ en omformulering af Røde Kors. Det er en passende metafor for bevægelsen grønne ‘tilbedelse.’ Krist Røde Kors blev et Gaias grønne kors. Det kan man se i Gorbachevs bog fra 2000, ‘Om Mit Land og Verden,’ hvor han går ind for “en ny .....miljøbevidsthedsgørelse af samvittigheden.”


Mest interessant så var Gorbachevs ord om Lenin i 1987 bogen Perestroika, de var nemlig nærmest tilbedende præstelige. 15 år senere da Lenin og Gorbachevs USSR var sendt på historiens askedynge af Ronald Reagan, så genmanipulerede Gorbachev Lenin til - Gaia. Det var han langt fra alene om.

Meget betegnende er også at Gorbachevs organisations fulde titel var Grønne Kors International. Ligesom marxismen-leninismen, ligesom den kommunistiske bevægelse, ønsker miljøbevægelse at være overalt i verden med krav om omfattende regeringsindblanden overalt.

Miljøbevidste i Verden, Foren Jer!


Åh, ja. det kender vi alt for utroligt godt.

Jordens Dag og Lenins Dag, en sammenhæng?

Personligt ville jeg være forbløffet om ikke kommunister var involveret i Jordens Dag lige fra begyndelsen. De havde ikke brug for at finde på ideen eller organisere det, men de ville have hjulpet og støttet og opmuntret på alle mulige måder.

Hvis du har information der kan hjælpe mig i denne søgen efter sandheden ville jeg meget gerne vide det. De informerede læsere af denne fremragende hjemmeside, der aldrig har været godtroende, naive om kommunismen eller uvidende om venstrefløjens skumle gerninger, kunne være til hjælp og lede mig i den rigtige retninge.

Vore venstreorienterede, liberale medier vil ikke gøre noget i denne sag.

        
   

http://spectator.org/archives/2013/04/22/happy-earth-day-and-lenin-day/1