april 04, 2014

Vil du bidrage til milliardfond for Europas zigøjnere?

EU-kommissær ønsker et milliard-fond for zigøjnere.
I dag den 4. april afvikles det såkaldte EU-Zigøjner-topmøde. EU vil vide, om medlemsstaterne ordentligt har gennemført de dem i 2011 af EU pålagte opgaver med hensyn til zigøjnere. Og sådan ved siden af vil man rådslå om et forslag fra EU-justitskommissær Viviane Reding. Hun havde gerne haft et milliardtungt "hjælpefond til bedre integration" af de ca. 10 millioner zigøjnere i Europa.

Den rumænske præsident, Traian Basescu og Bulgariens viceministerpræsident, Zinaida Zlatanova er selvskreven til at tale med om foranstaltninger til zigøjnerfinansiering. Til syvende og sidst gælder det hovedsageligt om at resten af Europa og dermed i første række tyskerne sørger for deres borgeres ve og vel.

"Medlemsstaterne må gøre noget for at forbedre zigøjnernes hverdag gennem uddannelse, arbejde, bolig og sundhed", sagde Laszlò Andor, kommissær for arbejde, socialvæsen og integration. "Kommissionen vil sanarbejde med medlemsstaterne for at nå dette mål gennem EU-bidrag de næste syv år. Nu har vi en god lejlighed til at udvexle ideer med de mennesker, der virkelig gør sig anstrængelser og ønsker en forandring og sørger for at der er de fornødne midler til at fremme sagen.At de gennem de øgende zigøjnerinvasioner svært beskadigede lande og kommuner allerede må gribe stadig dybere nede i skatteborgernes penge for at finansiere denne galskab, falder åbenbart slet ikke herskabet i Bryssel ind. Det yderst brogede pengefordelingsprogram fra EU-kommissionen går naturligvis - som lignende foretagender under flaget "bedre integration!" En integration som ikke vil finde sted, fordi den aktuelle persongruppe ikke vil integreres. Nogle tyske byer ligner allerede rumænske zigøjnerlandsbyer. Den kendsgerning at også den sociale fred gennem tiltagende larm, affaldzdynger og kriminalitet står på spil i de berørte områder, bliver vel fejet under EU's filtgulvtæppem af disse Bryssel-"topmødeignoranter".

Kilde: Politically Incorrect 2.4.2014