april 09, 2014

PATENT: Mer magt til EU


Sagen om Patentdomstolen er enkel: Mer magt til EU
Afstemningen om Patentdomstolen bliver med rette kaldt for den hemmelige afstemning den 25. maj.
Jeg forstår godt at tilhængerne af at overdrage endnu mere beslutning til udlandet er særdeles tavse.
Man har lavet vedtagelsen særdeles svær for et nej. Ikke alene skal der være et flertal for nej, men flertallet af nej skal også være på mindst 30 procent af alle stemmeberettigerede vælgere. Så nej holdet skal have sofavælgerne på banen. Bliv hjemme og du godkender afgivelsen af indflydelse.
Hvorimod et ja bare skal være et flertal af de afgivne stemmer.

Hvad betyder Patentdomstolen? Det er for så vidt rigtigt nok, at hvis en dansk virksomhed vurderer, at nogen et sted i EU har krænket deres patent, så kan de anlægge sag ved en patentdomstol i Danmark.
Bagsiden ved den medalje er selvfølgelig, at hvis en virksomhed i Bulgarien, Grækenland, Belgien, Kroatien eller et helt femte land vurderer, at den danske virksomhed krænker DERES patent, så kan denne udenlandske virksomhed jo altså anlægge sag ved en domstol et sted i Rumænien, Bulgarien eller andet sted i EU. Og så må danskerne ned for at føre sag i eksempelvis Kroatien, med alt det besvær og de udgifter det medfører. Og – nok så vigtigt – hvis man taber sagen, mister den danske virksomhed sin patentbeskyttelse i alle de deltagende lande, herunder OGSÅ på det danske hjemmemarked.

Derfor stemmer jeg NEJ..

Morten Dreyer  den 29.3.2014

Københavns Storkreds