april 09, 2014

TAG MIG VÆK HERFRA

Som nævnt tidligere har EU i marts offentliggjort en rapport, der på et løst og tåget grundlag kommer med en generel anklage mod danske mænd.
De bagvaskes som værende de mest kvindehadende og voldelige af alle i EU. Hvordan kan "forskere" være kommet til dette resultat?
Måske ved at kalde indvandrerne for "danske", således som det gerne sker i massemedierne i forbindelse med kriminalitet.

Rimeligvis har de, der ligger bag rapporten henvendt sig til Danmarks mange kvindekrisecentre for at få oplysninger. Mange fremmede kvinder tyer jo herhen for at få hjælp, hvis familiens mandlige medlemmer truer eller overfalder dem. Det kan både være hustruer og døtre. Jeg har en artikel liggende fra en gammel Søndagsavis 2.-4. august 2013. Overskriften fortæller at "Indvandrerpiger vil fjernes fra mor og far", hvilket sandelig ikke er nogen ufarlig historie i islam, hvor man er hurtig til at skille hovedet fra kroppen. Pigerne "søger hjælp, fordi de er trætte af at blive overvåget af familien".