april 18, 2014

Åbent brev angående moskèbyggeriet i Haderslev

Åbent brev fra Poul Berg til MB Gjesing i Haderslev angående medansvar for moskèbyggeriet


Kære Gjesing.
Fra mig bliver der ikke sendt mails til byrådsmedlemmer, biskop og domprovst for sjov.
Situationen i dagens Danmark er lige så alvorlig, som da tyskerne rykkede over grænsen i 1940 og hele den lange tid med den kolde krigs trusler fra Sovjetunionen.
Under de tidligere nævnte tog nogle socialdemokrater (- og andre) det heller ikke så tungt. Specielt under den russiske trussel tog man det let blandt ledende A-politikere, hvor mange mente, at USA var farligere end Warzawapagtlandene. Det er jo det, som partiet i dag har forsøgt at lægge låg på ved at forbyde Bent Jensen adgang til papirerne, som man ikke allerede har destrueret.
Efter 1945 blev der gjort op med en del af medløberne, hvilket desværre aldrig er sket med dem, der i vid udstrækning støttede og arbejdede for kommunismens overtagelse som direkte landsforrædere. Det, jeg gerne vil have jer til at se, er, hvad der reelt foregår i hele den frie verden, hvor man lukker bærere af arabisk kultur og den tilhørende religiøse opfattelse ind, hvor man hver eneste dag bøjer af for krav, der dikteres af koranen. Mange tror, at det er en hellig bog, men i virkeligheden er den bare en anden form for "Mein Kampf". Her skulle der gerne efter krigen komme et opgør med medløberne.
I dag bebrejder mange sig selv, at de ikke troede på, at Hitler ville gøre det, han havde skrevet om. I dag tror mange, at muslimerne ikke vil gøre, hvad koranen forlanger af dem. Den taler om drab på alle, der ikke anerkender Muhammed - og du går ikke ram forbi, bare fordi du vil give dem lov til at bygge en moske, som i virkeligheden er en fæstning, hvorfra man planlægger krigen, som de har indset, at de ikke kan vinde med våben.
De er snedigere end som så. Ved at spille offerrollen som mindretal, der bliver forhånet, lykkes det dem at få enhver, der udtrykker sig sandfærdigt om deres forehavende, indstævnet efter paragraf 266b, hvor beredvillige advokater og dommere deltager aktivt i arabernes kamp mod os. Det ville være en øjenåbner også, hvis du fandt ud af, hvor mange unge piger af f.eks. svensk afstamning, der bliver voldtaget hver eneste dag. Her taler vi om et meget stort tal. Dette sker ikke blot fordi, de unge indvandrere er særligt trængende, men fordi det er en kampmetode, der i første omgang ødelægger pigerne både psykisk og legemligt, og i anden række ødelægger man familierne samtidig med, at der sættes en skræk i hele befolkningen, så hverken de voksne eller deres børn tør færdes ude - specielt efter mørkets frembrud.
I store dele af verden er muslimerne i flertal. Har du lagt mærke til, at de der er i fuld gang med folkemord. I Egypten er der kun 10% af den oprindelige befolkning, der endnu ikke er dræbt, tilbage. Kristne bliver slagtet i og udenfor deres kirker. Herhjemme har man også nogle steder måttet betale for vagter omkring kirkerne - på et begynderstade.
Du forlanger at blive slettet af min mailliste. Jeg forstår dig så udmærket, for det er ikke hyggelige noter, men eftersom du er en offentlig person i et byråd, der skal tage stilling til sager, som mange af jer ikke er helt fortrolige med, er det et voldsomt krav. Chefen på skattekontoret kunne vel heller ikke forbyde en borger at maile, hvis denne mener at have problemer med skatten. I hvert fald kunne han ikke kalde det spam. Jeg er bange for, at din eneste mulighed er at få lavet et polititilhold, hvilket efter politimestrenes indstilling til muslimerne vist heller ikke skulle være så svært.

Jeg vil dog indtil videre gerne sende en VENLIG hilsen.
Sendt som åben post.
Poul Berg
Spydpigens Kommentar:

Til Byrådsmedlem i Haderslev, hr. Jens Christian Gjesing

Jeg ser, at Poul Berg har sendt dig et åbent brev med skrappe oplysninger om muslimers virke, som du irriteret kalder "spam", hvilket det i egentlig forstand nok er, men det må du ikke sige højt for så krænker du "religionen".

Jeg synes faktisk, at det er enhver borgers pligt i et demokrati at komme politikerne til hjælp, når disse mangler kundskab, så et uheldigt tyndbenet og skæbnesvangert forslag i et byråd kan blive behørigt afvist.


Gertrud Galster