april 21, 2014

JA til sund fornuft - Nej til EU's Patentdomstol

Repetition: 

Kristian Thulesen Dahls ugebrev den 14. oktober 2013

Ja til sund fornuft – Nej til EUs Patentdomstol
Lad os lige få én ting på plads med det samme: Det er ikke hverken Dansk Folkeparti - eller Enhedslisten for den sags skyld - der udskriver folkeafstemninger. Det er statsministeren. Således er det også statsministeren, der afgør, om vi skal have en folkeafstemning om EU Patentdomstolen.
Helle Thorning-Schmidt sagde i sin åbningstale forrige uge, at hun ville afholde folkeafstemning den 25. maj næste år, hvis ikke hun i Folketinget kunne få det krævede flertal for at tiltræde den nye EU domstol.
Det flertal vil Dansk Folkeparti ikke sikre. Dels fordi vi ikke ønsker, at Danmark tiltræder EU Patentdomstolen på nuværende tidspunkt, dels fordi statsministeren ikke har villet forhandle med os om den voksende velfærdsturisme, vi blandt andet ser fra Østeuropa.
Og i samme omgang vil jeg også gerne slå fast: Dansk Folkeparti ser meget gerne en folkeafstemning!
Danskerne er blevet snydt for rigeligt med afstemninger, der vedrører EU. Det er som om, at der på Christiansborg og i nogle erhvervsorganisationer har bredt sig en stemning af, at det nærmest er en katastrofe, at vælgerne spørges. Det er - i et demokrati - en noget underlig holdning at have.
Statsministeren har kaldt os krejlere, fordi vi har foreslået, at regeringen indkalder partierne til forhandling om et nyt nationalt kompromis, der skal dæmme op for den voldsomme tilgang af EU-borgere, der hæver danske velfærdsydelser uden at have bidraget nævneværdigt til den danske velstand. Hvis vi kunne få gjort noget afgørende ved det, ville vi til gengæld acceptere dansk tilslutning til Patentdomstolen, selv om vi - som nævnt - mener, at Danmark ikke bør tiltræde EU Patentdomstolen på nuværende tidspunkt.
Det ville vi, fordi vi anser den såkaldte velfærdsturisme for, sammen med østeuropæiske løntrykkere, at være en af Danmarks største udfordringer i disse år, og kunne vi i Folketinget løse dét problem på tværs af traditionelle parti-uenigheder, kunne vi leve med det, trods alt, noget mindre problem med Patentdomstolen.
Det er ikke krejleri, det er politik! Og at der i politik er et element af handel, giv-og-tag, noget-for-noget, dét er i sandhed ikke nogen nyhed!
Men statsministeren har ikke på noget tidspunkt villet forhandlet med Dansk Folkeparti. Statsministeren har forsøgt at diktere os, at vi skal gå ind for Patentdomstolen, men vi lader os ikke diktere af hverken statsministeren eller af EU! Men når man ser statsministerens ageren i forhold til EU, så giver det måske en bedre forståelse af hendes indstilling til tingene. For i spørgsmålet om børnecheck til andre EU-borgere, har regeringen jo valgt at lægge sig fladt ned på maven og lade sig diktere af EU! Blot fordi EU-kommissionen - der jo består af embedsmænd - mener, at det danske optjeningsprincip er forkert - retter Helle Thorning-Schmidt ind. Hun burde kæmpe for den sunde fornuft!
Tilbage til EUs Patentdomstol.
Først og fremmest er der en stor usikkerhed forbundet med, hvordan den overhovedet kommer til at fungere i praksis. Store lande som Italien og Spanien står uden for, og vi har før set, at EU er kommet med nye tiltag, der blev solgt som nærmest det bedste siden opfindelsen af glødepæren for senere at vise sig at være noget mere problematisk. Behøver jeg her at nævne Euroen? Derfor er det en god ide på nuværende tidspunkt at sige nej tak til dansk tilslutning til EUs Patentdomstol. Når vi så har set, hvordan denne i grunden udvikler sig i praksis, så kan vi altid genoverveje Danmarks position. Reglerne er udformet, så Danmark altid kan melde sig ind - så vi har altså muligheden for at afvente og se!
Desuden vil det fuldt ud være muligt for danske virksomheder at søge et EU-patent, selv om Danmark ikke er med i EUs Patentdomstol. Mange har hæftet sig ved, at det er billigere for danske virksomheder at søge et EU-patent i stedet for 25 forskellige patenter. Fremover kan man så altså tage EU-patentet ved siden af det danske patent. Besparelsen kommer således stort set fuldt i hus, uanset om Danmark er med fra starten eller ej!
Men det har så den fordel, at hvis en mindre dansk virksomhed taber en patent-tvist mod et stort internationalt firma ved en domstol i for eksempel Rumænien, så har denne mindre virksomhed ikke tabt sit patent i Danmark, hvad firmaet jo ville gøre, hvis Danmark var med i Patentdomstolen.
Men den Konservative Europaparlamentariker, Bendt Bendtsen, bryder sig ikke om denne form for praktisk tænkning: At Danmark kan høste eventuelle fordele ved EUs Patentdomstol, selv om vi ikke er med i denne. Ja, han har endog kaldt denne tankegang for ”nasseri”. Javel, ja. Var det så også ”nasseri”, da danskerne valgte at stå uden for Euroen? Nej, det var det helt rigtige valg, og det vil det også være, hvis danskerne siger ”ja” til sund fornuft og ”nej tak” til EUs Patentdomstol.
Med venlig hilsen
Kristian Thulesen Dahl