april 12, 2014

Røde Kors er noget rødt

Hvad var Daban Ibrahims hensigt, da han gik til Røde Korskontoret i Falun for at tale med en medarbejder dèr.

Røde Kors er rystet i sin grundvold efter at en medarbejder har sagt, at Røde Kors gør mere nytte dèr hvor tingene sker end ved fortsat at tage flere unge mennesker til Sverige og således hele tiden spæde på den allerede høje ungdomsarbejdsløshed. (Det med nytten er jo så sandt som det er sagt). "Jeg synes, vi skal hjælpe jer, hvor I er", sagde han, men det oprørte åbenbart Daban Ibrahim, som optog deres samtale, og medarbejderen fortsatte: "Jeg synes,vi først og fremmest skal hjælpe vore egne unge mennesker".
I Røde Kors blev der panik, og et par personer fra ledelsen blev straks sendt til Falun for at høre hvad der var sket. Medarbejderen er nu fratrådt og i næste uge vil ledelsen tage stilling til, hvad der formelt skal gøres.


Disse aktive meninger er uforenlige med vor værdigrundlag, siger Marcuz Haile, som bl.a. er projektleder for Røde Kors's interne arbejde angående værdigundlagsproblemer. Ord står mod ord, men det vi hører på optagelsen er tilstrækkeligt.  Der er ikke noget at forsvare. Det er ikke OK. Jeg er frygtelig ked af det, der er sket. Frem for alt er det "opdelingen mellem vi og dem", som oprør mig, siger Haile. Og filmen håber Røde Kors nu at kunne anvende sig af internt (- til advarsel mod selvtænkende medarbejdere!). Man vil også indlede et samarbejde med Daban lokalt!!!


Kilde: http://avpixlat.info/2014/04/09/roda-korset-skakas-av-fornuft/