april 06, 2014

Kønsrolle-revolutionen


Kønsrolle-revolutionen. Die Gender Revolution - Relativismus in Aktion
ISBN 3-939684-04-X, 9,95 EUR
Oversættelser til polsk, ungarnsk og italiensk blev revet væk!
Bestil bogen online www.fe-medien.de

"Gender - et ord, som knapt nogen kender, skønt "Gender-Mainstreaming" er blevet til "ledende Princip" og ""Tværsnitsopgave" i politik. Begrebet tjener til at opløse mandens og kvindens kønsroller. Det er underforstået, at enhver sexuel orientering er ligeværdig og må accepteres af samfundet. Kønsideologien har sneget sig bag om ryggen på offentligheden fra EU over de statslige institutioner, universiteter og uddannelsessteder til grundskoler og børnehaver.
Den ødelægger værdifundamentet i vort samfund. Roden til denne udvikling er relativismens diktatur. Når en kultur er enig om, at det ikke længere er muligt at erkende det gode og det sande
for dermed at orientere dets medlemmers handlemåde, så er kulturforfaldet uundgåeligt."


Gabriele Kuby


Kønsrolle-revolutionen, hvor alle sexformer er lige gode og lige acceptable og dyrkes af alle og med alle fra fødslen - sodomi og pædofili etc. etc.