april 05, 2014

Nej Tak til kirkeråd(denskab!)


Christiansborg, onsdag den 2. april 2014
  
DF: Nej til kirkeråd!

Dansk Folkepartis kirkeordfører, Christian Langballe, siger klart og utvetydigt nej til idéen om et kirkeråd. Kirkeministeren fremlagde i dag Strukturkommissionens forslag til en nyordning af folkekirken. Som den mest radikale ændring foreslås en nedsættelse af et kirkeråd på 26 medlemmer og to observatører, der som et rådgivende organ skal varetage folkekirkens økonomi og kirkens såkaldte ”indre anliggender”.

- Vi imødeser, at der vil ske en snigende politisering af folkekirken, hvor kirkerådet vil begynde at udtale sig om politiske emner, og at kirken på den måde røves fra folket. Det vil ødelægge folkekirken, siger Christian Langballe.

Christian Langballe peger blandt andet på nabolandenes erfaringer med politiserende kirkeråd som argument mod oprettelsen af et kirkeråd.

- For os er det fuldstændig afgørende, at den nuværende folkekirkeordning bevares, hvor kirkens eneste stemme er evangeliet, og hvor det enkelte sogn er omdrejningspunktet. Kirken skal ikke til at mene noget om alting. Vi vil med andre ord kæmpe med næb og klør for at bevare den nuværende folkekirkeordning, siger Christian Langballe.


Spydpigens kommentar:

Folkekirken er desværre allerede nu så politiserende, at den dårligt ved hvad ben den skal stå på. Vi har lige oplevet, at en falsk biskop har ignoreret grundlovens tekst og arbejdet på at få en moskè bygget i  i Haderslev, til trods for, at hun har aflagt ed på at hun aldrig kunde gøre noget sådant. Langballe forudser "en snigende politisering" i et eventuelt kirkeråd, men den "snigende" ødelæggelse af landet, befolkningen, kulturen etc. er nu ikke længere kun snigende, men stadigt mere synlig.