april 04, 2014

Ordet skole: fra græsk, betyder "Fritid"

Nu har man ævlet og bavlet i et halvt sekel - altså igennem mere end een generation og er ikke kommet af vejen . Det er - set med mine øjne - givetvis en ønsket forhalingstaktik, således at det ønskede resultat er nemmere at nå: mere og stadig mere uvidenhed i befolkningen, efterhånden grænsende til analfabetisme, så vi lettere kan integreres i de invaderende tropper, som EU uden
videre har åbnet for.

Lidt profetskæg fra Trykkefrihedsselskabet: