september 06, 2010

Vem fyller oss med åsikter?

Ledaren i Världen idag tar upp ett problem som är lika gammalt som demokratin.
Är det verkligen väljarna som väljer? Manipuleras inte valet genom pengarna bakom valet?
Eller journalisternas politiska åsikter?

Jo, självklart.

En professor i journalistik, Jesper Strömbäck (själv folkpartist) avvisar, att journalisternas åsikter har någon inflytande. Vad gör man inte för professionens ryktes skull, om också man gör sig löjlig. Världen idag kallar det ”önsketänkande”.

Undersökningar visar gång på gång, att majoriteten av journalister har deras sympati på vänsterflygeln och alltså ser på världen med röda ögon.

”Den rödgröna världsbilden påverkar i hög grad mediernas nyhetsvärdering. Man kan ta rapporteringen från Mellanöstern, USA och klimatdebatten som övertydliga exempel. Från att själv betrakta sig som ”underdog” blir nyhetsredaktionen i stället en icke folkvald makthavare med stora möjligheter att forma människors världsbild genom sin rapportering – som på sikt givetvis påverkar opinionen och de politiska besluten. Det är ett lika stort, om inte större, problem som anonyma bidragsgivare till de politiska partierna.Ett parti som går sina finansiärers vilja till mötes, snarare än sina väljares, avsätts i nästa val. En nyhetsredaktion är svårare att avsätta. Det är därför det är så viktigt med valfrihet och mångfald på medieområdet”, skriver Maria Andersson på ledarsidan i Världen idag 6.9.2010.