september 05, 2010

Sa du demokrati?

Denna gamla artikel från den danska Weekendavisen valåret 2002 avslöjar några av de många bristerna i svensk "demokrati".

Weekendavisen FREDAG 18.10.2002.
FREDE VESTERGAARD

Skånsk demokrati
Sverige er fantastisk. Det gælder også de demokratiske spilleregler.

SVERIGE er fantastisk. Sådan lyder et slogan fra det svenske turistråd. Og det er Sverige virkelig. Efter valget i september er socialdemokrater, konservative og vänsterpartister i Malmøs kommunalbestyrelse blevet enige om at nedsætte antallet af medlemmer i alle ti bydelsnævn og andre udvalg fra 15 til 11. Hvorfor? Fordi de indvandringskritiske partier Sverigedemokraterna og Skånepartiet hver fik 2 mandater i den 61 mand store kommunalbestyrelse. (Alene Sverigedemokraterna fik knap 6.000 stemmer, til trods for at partiet blev nægtet annonceplads i de lokale aviser og på de lokale busser, og kun holdt et eneste valgmøde i Malmø, som fra starten blev saboteret og afbrudt af de autonome.) Med fire mandater tilsammen ville de såkaldt brune kræfter være berettiget til et udvalgsmedlem og få mulighed for at give deres mening til kende i det løbende politiske arbejde. En tilsvarende udelukkelse forsøger de etablerede partier i kommunalbestyrelsen i Mölndal ved Göteborg, hvor SD også fik to mandater, og hvor postbudene i øvrigt nægtede at uddele valgmateriale fra de fremmedfjendske partier. I den privatiserede svenske kirkes øverste organ Kirkemødet, hvor SD har to ud af 101 mandater, har de øvrige partier også holdt Sverigedemokraterna uden for udvalgsarbejdet, i modsætning til andre småpartier. I Malmø har Sydsvenska Dagbladet i en leder bifaldet beslutningen. Bladet skrev sidste fredag, »at holde lokalpolitikken ren er et demokrati- og fremtidsspørgsmål af højeste dignitet. Og det er et godt tegn på politisk ansvarlighed, at andre partier, som sætter humanistiske værdier højt, kan samarbejde herom.« Tabloid-avisen Expressen var dog ikke enig: »Det er muligt, at Malmøs fire store partier mener, at de på kort sigt opnår en demokratisk gevinst med deres udvalgs-fusk, men dybest set og i længden er det et ildevarslende demokratisk tab.(...) Det er så unødvendigt og så forkert. Demokratiet må stole på sine egne institutioner. Den største og vigtigste af dem er det frie, almindelige og afgørende valg,« skrev lederskribenten, der mente, at beslutningen vil give Sverigedemokraterna mere eksplosiv ammunition ved næste valg. »Den såkaldt antifascistiske sabotage mod SDs valgmøder havde åbenbart en virkning stik modsat den tiltænkte, hvis den ellers var gennemtænkt. Det samme kan ske med fusket i Malmø.«
Dagens Nyheter tog også afstand fra beslutningen: »Den bekræfter bare de fremmedfjendske og deres tilhængere i deres konspirationstænkning. Fusket får modsat effekt. De brune kræfter styrkes,« skrev avisen, der selv, ligesom de allerfleste andre svenske aviser, har nægtet at optage valgannoncer fra Sverigedemokraterna og dermed formentlig har bekræftet partiet i dets konspirationstænkning. Det gælder blandt andet en annonce, der udover at annoncere et mødested og mødetidspunkt blot havde teksten »vi siger, hvad du tænker«. Det svenske valg har vakt British Human Rights Groups opmærksomhed. Gruppen følger valg og valgprocedurer i en række OSCE-lande, fortrinsvis de tidligere øst-lande, men på hjemmesiden http://www.oscewatch.org/ ligger der også rapporter om enkelte vesteuropæiske lande. Rapporten om Sverige hæfter sig dels ved, at det for et parti som Sverigedemokraterna har været svært, for ikke at sige umuligt, at få adgang til at annoncere sine valgbudskaber. Ikke bare i privat ejede medier, som måske har ret til at vælge, hvilke annoncer de vil optage, men også på f.eks. busser tilhørende offentligt ejede selskaber, som Swebus. Det rokker ved valgkampens fairness, mener rapporten, der også finder det forkert, at ikke alle partier har lige adgang til at holde valgmøder i offentligt ejede bygninger. »Var det ikke bedre at lade vælgerne afgøre, hvem de vil støtte eller fryse ud,« spørger rapporten retorisk. Dernæst hæfter rapporten sig ved et teknisk aspekt af det svenske valgsystem, nemlig at der i modsætning til de allerfleste andre lande i Europa ikke benyttes én enkelt stemmeseddel med alle partier på. Hvert parti har sin egen stemmeseddel, og de ligger frit tilgængelige i stort tal på alle postkontorer fra 18 dage før valget. BHHRG mener, at det teoretisk set øger risikoen for valgfusk, at der er så mange stemmesedler i omløb, i modsætning til andre lande, hvor der kun er så mange stemmesedler, som der er registrerede vælgere. Ved optællingen kan en valgkommission i princippet enes om at fjerne nogle af stemmesedlerne fra et parti, som de er enige om ikke at kunne lide, og erstatte dem med andre.


Spydpigens kommentar:
Med stöd av myndigheterna rånade fyrtiotalisternas röda revolution makten från demokratin
och avgör vem som skall styra Sverige.