september 17, 2010

Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt

Svenska politiker och media pratar ständigt om demokrati, jämställdhet och lika värde, men verkligheten visar en ganska annan bild.

Statsminister Reinfeldt har liksom de autonome och AFA-folk visat förakt för den växande grupp av väljare, som har sett historians skrift på den svarta varningstavla och har tittat ut över Europas länder och skymtad framtidens fasa under främmad åk.
Detta nedvärderande förakt visar sit fula tryne när myndigheterna gång på gång nekar dessa väljare deras grundlagsfästade rättigheter och allmänna människorättigheter. Och eftersom man i dag genom den tekniska utvecklingen inte längre kan förtiga status och fakta, så bleknar Sveriges så dyrt genomförde världspropaganda-image, och falskheten blir allt mera synlig.

Det är mera än pinligt. Fy skäms Reinfeldt!


Med hälsningar från Sjöbodagruppen i Småland
som vänligt tog emot dig innan du blev statsminister.
Det var vi som protesterade mot (multikulturens) mord på
ensamboende bönder.


Gertrud och Majbritt den 17 september 2010
(I brevoriginalet fullt namn)