september 28, 2010

I dag - den 28. sept. 1994 forliste Estoniafærgen


Nej, nu er det 16 år siden, at 852 menne-sker blev ofrede.Sagen blev mørke-lagt af politi-kerne.

Redaktøren for tidsskriftet DSM, Jan Gillberg, har i sin bog forsøgt at grave den sandhed frem, som Mona Sahlin ville skjule under cement.
HVORFOR?

Man ville bilde folk ind, at bovporten var ramlet af, og på den baggrund blev det forbudt på mange færger at opholde sig på bildækket under sejladsen...