september 07, 2010

Geert Wilders tale i Four Seasons

Om en generation eller to vil USA spørge sig selv: Hvem tabte Europa?

Her er den tale som Geert Wilders, Formand for Frihedspartiet i Holland holdt på the Four Seasons i New York, hvor han introducerede en alliance af patrioter (Alliance of Patriots) og proklamerede Ansigt til Ansigt med Jihad Konferencen (Facing Jihad) i Jerusalem .
Kære venner, tak fordi I inviterede mig. Jeg kommer til Amerika med en mission. Alt står ikke vel til i den gamle verden. En kolossal fare truer, og det er svært at være optimistisk. Vi kan meget vel befinde os på det endelige og sidste udviklingstrin af Europas islamisering. Ikke alene er dette en klar og nærvarende fare for selve Europas fremtid, den er en trussel mod Amerika og mod selve vestens overlevelse. De Forenede Stater som den vestlige civilisations sidste bastion, ansigt til ansigt med et islamisk Europa.

Først vil jeg beskrive situation i selve Europa, derefter vil jeg sige nogle få ting omkring Islam. Som afslutning vil jeg fortælle jer om et møde i Jerusalem. Det Europa, I kender, er under forandring. I har sikkert set de kendte steder. Men i alle disse byer, sommetider kun nogle få boligblokke væk fra jeres turist-rejsemål, er der en anden verden. Det er parallel-samfundets verden, skabt af den muslimske masseindvandring. Over hele Europa vokser en ny virkelighed frem: hele muslimske nabolag, hvor meget få af den tidligere befolkning bor eller overhovedet færdes. Og hvis de gør, kan de komme til at fortryde det. Det gælder også politiet. Det er en verden med hovedtørklæder, hvor kvinder går omkring i uformelige telte, med barnevogne og en flok børn. Deres ægtemænd, eller slaveejere, om I vil, går tre skridt foran. Med moskeer på mange gadehjørner. Butikkerne har skilte, du og jeg ikke kan læse. Du vil få meget svært ved at finde nogen økonomisk aktivitet. Dette er muslimske ghettoer som kontrolleres af religiøse fanatikere. Og de skyder op som paddehatte i alle byer over hele Europa. De er byggestenene for territorial kontrol af stadig større områder af Europa, gade efter gade, bykvarter efter bykvarter, by efter by.Der er nu tusinder af moskeer ud over Europa. Med større menigheder end der er i kirkerne. Og i enhver større europæisk by er der planer om at bygge super-moskeer, som skal være større end enhver kirke i området.

Signalet er klart: vi hersker. Mange større europæiske byer er allerede en fjerdedel muslimske: Se blot Amsterdem, Marseille og Malmø i Sverige. I mange byer er flertallet af befolkningen under 18 år muslimsk. Paris er nu omgivet af en ring af muslimske kvarterer. Mohammed er det mest almindelige drengenavn i mange byer. I nogle af Amsterdams grundskoler kan bondegården ikke mere omtales, fordi det vil betyde at grise skal nævnes, og det ville fornærme muslimer. Mange skoler i Belgien og Danmark serverer kun halal-mad til alle elever. I det før så tolerante Amsterdam bliver bøsser gennemtævet næsten udelukkende af muslimer. Ikke-muslimske kvinder bliver helt rutinemæssigt mødt med tilråbet luder, luder. Satellit-antennerne er ikke rettet mod lokale tv-stationer, men mod stationer i hjemlandet. I Frankrig bliver skolelærerne rådet til at undgå forfattere, som muslimer synes er forærmende, heri indbefattet Voltaire og Diderot; det samme gælder i stigende grad Darwin. Historien om Holocaust kan ikke længere fortælles for ikke at støde muslimerne. I England er sharia-domstole nu officielt en del af det britiske lovsystem. Mange nabolag i Frankrig er no-go områder for kvinder uden hovedtørklæde. I sidste uge blev en mand næsten tævet ihjel af muslimer i Bruxelles, fordi han drak under ramadanen. Jøder flygter fra Frankrig i rekordstort antal, på flugt fra den værste bølge af antisemitisme siden anden verdenskrig. Man kan nu tit høre fransk talt på gaden i Tel Aviv og Netanya , Israel. Jeg kunne blive ved længe endnu med den slags historier. Historier om islamisering.

I dag bor der 54 millioner muslimer i Europa. San Diego University beregnede for nylig at et så voldsomt antal som 25 pct. af Europas befolkning vil være muslimsk om blot 12 år. Bernhard Lewis har forudsagt muslimsk flertal ved århundredets slutning. Nuvel, det her er blot tal. Og tallene ville ikke være truende hvis de muslimske immigranter havde et stærkt ønske om at assimilisere sig. Men det er der få tegn på. The Pew Research Center har rapporteret at halvdelen af de franske muslimer mener at deres loyalitet mod islam er større end deres loyalitet mod Frankrig. En tredjedel af de franske muslimer har intet at indvende mod selvmordsangreb. The British Centre for Social Cohesion rapporterede at en tredjedel af britisk-muslimske studenter går ind for et verdensomspændende kalifat. Muslimer forlanger hvad de kalder "respekt". Og her er hvordan vi giver dem respekt. Vi har officielle muslimske stats-fridage. Den kristeligt-demokratiske rigsadvokat er villig til at acceptere sharia i Holland, hvis der er muslimsk flertal. Vi har regeringsmedlemmer med marokkanske og tyrkiske pas. Muslimske krav støttes med ulovlig adfærd, lige fra småforbrydelser og tilfældig vold, for eksempel mod ambulancefolk og buschauffører til optøjer. I Paris har man oplevet det i lavindkomst-forstæderne, les banlieues. Jeg kalder disse gerningsmænd for bosættere, for det er hvad de er. De kommer ikke for at blive integreret i vore samfund; de kommer for at integrere vort samfund i deres Dar-al-Islam. Derfor er de bosættere.

Meget af den gadevold, jeg har nævnt er udelukkende rettet mod ikke-muslimer og tvinger mange indfødte til at forlade deres naboer, deres byer, deres lande. Desuden er muslimerne nu sving-stemmer ("swing-votes" dvs. de usikre vælgere, som politikerne især bejler til; o.a.), som ikke skal overses. Den anden ting, I skal vide er hvor betydningsfuld profeten Muhammed er. Hans adfærd og opførsel er et eksempel for alle muslimer og kan ikke kritiseres. Nuvel, hvis Muhammed havde været en fredens mand, lad os sige en Gandhi og Moder Theresa i én pakke, så ville der ikke have været noget problem. Men Muhammed var en krigsherre, en massemorder, en pædofil og havde adskillige ægteskaber kørende - på samme tid. Islamisk tradition beretter hvorledes han udkæmpede slag, hvordan han fik sine fjender myrdet og endog lod krigsfanger henrette. Mohammed slagtede selv den jødiske stamme Banu Qurayza. Hvis det er godt for islam, er det godt, hvis det er dårligt for islam, er det dårligt.

I skal ikke lade jer narre af at islam er en religion. Jo, den har en gud og et hinsides, og 72 jomfruer. Men i sin essens er islam en politisk ideologi. Den er et system som fastlægger detaljerede regler for samfundet og ethvert menneskes liv. Islam ønsker at diktere ethvert af livets aspekter. Islam betyder "underkastelse". Islam er ikke kompatibelt med frihed og demokrati, for det, den tilstræber er sharia. Hvis du vil sammenligne Islam med noget, så sammenlign den med kommunismen eller nationalsocialismen. De er alle totalitære ideologier. Nu ved I hvorfor Winston Churchill kaldte Islam "verdens mest bagstræberiske kraft", og hvorfor han sammenlignede Mein Kampf med Koranen. Offentligheden har helhjertet accepteret den palæstinensiske fortælling og ser Israel som aggressor. Jeg har boet i det land og besøgt det masser af gange. Jeg støtter Israel. For det første fordi det er det jødiske folks hjemland efter to tusind års exil frem til og med Auschwitz, for det andet fordi det er et demokrati, og for det tredje fordi Israel er vor første forsvarslinje. Dette lille land ligger på jihads brudlinje, og ligger i vejen for islams territoriale fremtrængen. Israel står overfor jihads frontlinjer, som Kashmir, Kosovo, Filippinerne, det sydlige Thailand, Darfur i Sudan, Libanon og Aceh i Indonesien. Israel ligger simpelthen i vejen. På sammemåde som Vestberlin under den kolde krig.

Krigen mod Israel er ikke en krig mod Israel. Den er en krig mod Vesten. Den er jihad. Israel rammes blot af de slag, der var bestemt for os alle. Hvis der ikke havde været et Israel, ville islamisk imperialisme have fundet andre udveje til at udløse sin energi og sin trang til erobring. Takket være de israelske forældre, der sender deres børn til hæren og ligger vågne om natten, kan forældre i Europa og Amerika sove godt og drømme, uvidende om de farer, der tårner sig op.Mange i Europa er fortalere for at vi skal lade Israel falde for at imødekomme vores muslimske minoriteters krav. Men hvis Israel - Gud forbyde det - skulle falde, vil det ikke bringe nogen lindring for vesten. Det ville ikke betyde at vore muslimske minoriteter lige pludselig ville ændre adfærd og acceptere vore værdier. Tværtimod ville enden på Israel være en enorm opmuntring for islams styrker. De vil, med rette se Israels udslettelse som bevis på at Vesten er svag og dømt til undergang. Enden på Israel ville ikke ikke betyde enden på vore problemer med islam, men kun begyndelsen. Det ville betyde starten på det endelige slag for verdensherredømmet. Såkaldte journalister står i kø for at stemple alle kritikere af islamisering som "højrefløjs-ekstremister" eller "racister". I mit land er det nu 60 procent af befolkningen, der anser masseindvandringen af muslimer som den største politiske fejltagelse siden anden verdenskrig. Og andre 60 procent ser islam som den største trussel. Og dog er der en endnu større fare end terrorist-angreb. Det scenarium hvor Amerika er "the last man standing." Lysene kan slukkes i Europa hurtigere end I kan forestille jer.

Et islamisk Europa betyder et Europa uden frihed og demokrati, en økonomisk ødemark, et intellektuelt mareridt og et tab af militær magt for Amerika. Dets allierede vil vende sig og blive fjender, fjender med atombomber. Med et islamisk Europa vil det blive op til Amerika alene at bevare arven fra Rom , Athen og Jerusalem . Kære venner, friheden er den dyrebareste af alle gaver. Min generation har aldrig behøvet at kæmpe for denne frihed. Den blev rakt os på et sølvfad af mennesker, som kæmpede for den med livet som indsats. Over hele Europa minder amerikanske soldatergrave os om de unge drenge, som aldrig kom hjem, og hvis minde vi skatter højt. Min generation ejer ikke denne frihed; vi er blot dens vogtere. Vi kan kun række denne hårdt vundne frihed videre til Europas børn i samme tilstand som vi fik den. Vi kan ikke slå en handel af med mullaher og imamer. Fremtidige generation ville aldrig tilgive os. Vi kan ikke øde vor frihed bort. Det har vi simpelthen ikke ret til. Vi må gribe til den nødvendige handling nu for at hindre denne islamiske stupiditet i at ødelægge den frie verden, som vi kender.

We have to take the necessary action now to stop this Islamic stupidity from destroying the free world that we know.

Venligst tag dig tid til at læse og forstå, hvad der her er skrevet. Og Venligst send det til ethvert frit menneske, du kender.Det er så forfærdelig vigtigt.

(Oversat fra engelsk af kaptajn Nemo)