september 18, 2010

Grundlagen

Hur har politikerna kunnat ta första steget till att ändra grundlagen här i år 2010 utan minsta debatt eller deltagande av folket, ja till och med utan meddelande till folket?

Generellt så minskas folkets rättigheter i Sverige, politikernas makt ökar, författningen ändras så den inte längre bara gäller medborgare, varenda person på jorden kommer att få lika rättigheter i Sverige och EUs regler och lagar styr över våra lagar, allt det blir grundlagsskyddat.

Med dessa grundlagsändringar kommer Sverige förändras för all framtid. Det sker i tysthet utan att allmänheten fått tillfälle att se, studera eller debattera någon av ändringarna.