september 15, 2010

Pinligt för Sveriges image

Det är ganska pinligt, att danska massmedia också vid detta val liksom vid valet i 2006 har fått hjälpa svenska politiker och väljare att komma till tals, eftersom den svenska demokratin, som politisk-korrekta svenskar gärna skryter om, inte fungerar.
Säker vill en del svenskar också mena, att danskar inte skal blanda sig i Sveriges anligganden, men det år inte roligt att se fram till, att få en islamisk grannstat in på knutorna