august 30, 2007

Politiets angst for ytringsfriheden

Det er med stor beklagelse, jeg konstaterer, at telefonnettet i mit område er brudt sammen. Der er kun få muligheder for at finde en computer her i skovene, men lige i öjeblikket har jeg en her på begränset tid på biblioteket.
Desvärre sker dette netop som jeg - i min lille serie om 1807 - skulle til at omtale selve bombardementet, men nu kan jeg ikke komme til mine billeder...! Öv, det er noget mög!

Men jeg kan i hvert fald lägge noget andet ud:


Ytringsfriheden er som bekendt den bärende pille i ethvert sandt demokrati. Uden den kan borgerne ikke ytre sig og ingenting kan diskuteres og ändres. Uden ytringsfrihed er statssystemet låst fast i en diktatorisk magt, jvf. de kommunistiske "demokratier".

Grundpillen i et sandt demokrati er lige så vigtig som de bärende söjler i Philisternes tempel, som den bländede kraftkarl Samson rev omkuld, så alle knustes under stenbrokkerne.

Anders i det nordjyske har flere gange påvist alvorlige spräkker i vort demokratis bärende söjle. Han har vist pletter på Danmarkskortet, hvor den danske grundlov allerede nu ikke har gyldighed längere. Den er sat ud af funktion, fordi fremmede grupper har bosat sig på området, og dermed anser de det for deres ejendom. Ifölge deres tro tilmed - i al evighed!

Nu fornylig var Anders og hans SIOE (Stop islamisation Of Europe) i Fredericia, og jeg gik med for at se, hvad det var. Vi var ikke mange, for ytringsfriheden har dårlige kår i Danmark. En lille flok gamlinger, der huskede, hvordan Danmark var engang för den sidste besättelse, og yngre mennesker, der var vågnet op og havde en idé om at ville redde deres land og deres frihed. De fleste danskere tror, at denne frihedsrettighed altid har väret der, og altid vil forblive der. De fleste bruger den ikke. Og de, der virkelig bruger den, forstår ofte slet ikke, at den er guld värd, at den betyder frihed... eller rettere de mener tilsyneladende, at denne frihed kun skal gälde dem selv. At det er deres personlige frihed. Fordi deres meninger er rigtige og sande.

Ytringsfriheden gälder for alle. For Loke som for Thor!

Derfor er det dybt problematisk for de statslige institutioner og organer, som skal repräsentere og betjene hele befolkningen, at de ikke lever op til vor demokratiske grundlovs indhold.

Politiet i Fredericia havde bestemt, at demonstrationen skulle gå ud af byen ad trafiköde veje uden mennesker. På den måde risikerede de ikke at få smidt brosten og flasker i hovedet af den gadepöbel, som mere end nogen bruger den almene ytringsfrihed til at nedbryde og ödelägge samme.
Jeg har stor forståelse for politiets arrangement, og at de vil undgå overfald, men det er samtidigt en falliterkläring fra deres side og en eftergivenhed over for gadepöbelen.

På vejen ud i ödemarken kom jeg til at tänke på tyrkerne, der tvang de kristne armenier til daglange dödsmarcher ud i örkenen i 1915. Armenierne blev färre og färre undervejs. De bukkede under for anstrengelserne, sult og törst og faldt döende om i vejkanten.