juni 06, 2016

UNESCO aflyser jødisk udstilling i Paris

David Efune i The Algemeiner 16. januar 2014

Efter protest fra Den arabiske Liga har UNESCO, FN’s organisation for uddannelse videnskab og kultur, aflyst en jødisk udstilling i Paris, der har været 2 år undervejs. Den har titlen Mennesker, Bog, Jord - 3500 års tilknytning mellem det jødiske folk og landet Israel. Det er sket efter en protest fra Den arabiske Liga få dage før åbningen, erfarer avisen The Algemeiner. Udstillingen, der i samarbejde med UNESCO er skabt af den jødiske organisation Simon Wiesenthal Center

(SWC) i Los Angeles, skulle efter planen åbne mandag den 20. januar 2014 på UNESCO's hovedkvarter i Paris. Invitationerne var allerede gået ud og alt materialet var på plads, det var sponsoreret af Israel, Canada og Montenegro.

Rabbi Marvin Hier, dekan for SWC, udtaler til The Algemeiner: ”Denne aflysning i sidste øjeblik er en absolut skandale. Araberne ønsker ikke, at verden skal vide, at jøderne har et 3500-årigt forhold til Israels land."

Rabbi Marvin Hier sagde, at hans organisation, som er godkendt af UNESCO som en NGO, arbejdede i intimt samarbejde med UNESCO på projektet, som hans center påbegyndte, da det palæstinensiske selvstyre blev optaget som medlem af UNESCO i 2011.

"Vi gjorde et ærligt forsøg på at arbejde med dem og med systemet, de ikke kan sige de er ført bag lyset, de har godkendt hver eneste sætning i det udstillede materiale og alligevel sparker de os ud nu, blot fordi araberne protesterer,” sagde han.

"Det er ikke meningen, at dette sted skal udøve censur," sagde Hier, "det er ikke meningen, at det skal nægte en nation dens historie. Den arabiske verden véd ikke, at Esajas ikke bor i Portugal, Jeremias aldrig har været i Frankrig og at Ezekiel ikke var fra Tyskland."

UNESCO informerede SWC om aflysningen den 14. januar i et brev til SWC’s Shimon Samuels, hvori de gjorde gældende, at hvis Den arabiske Ligas krav blev ignoreret, "kunne det skabe potentielle hindringer i fredsprocessen i Mellemøsten."

I et brev til Irina Bokova, formand for UNESCO, udtrykker lederen af den arabiske gruppe i UNESCO, Abdulla al Neaimi fra de Forenede Arabiske Emirater, sin "dybe bekymring og store misbilligelse" over, at programmet viser det jødiske folks meget gamle tilknytning til Israel. "Emnet for denne udstilling er stærkt politisk, skønt titlen synes at være uskyldig. Det er overordentligt
alvorligt at forsvare denne påstand, som også fremføres af modstanderne for fred i Israel,"skrev Den arabiske Liga. "Den omtale, der ville have ledsaget udstillingen, kunne kun skade de igangværende fredsforhandlinger, den konstante indsats fra udenrigsminister John Kerry og enhver neutralitet og objektivitet i UNESCO."

"Af disse grunde og i bekymringen for at beskadige UNESCO i dets mission for støtte til fred, beder den arabiske gruppe inden for UNESCO dig om at tage beslutning om at aflyse denne udstilling," konkluderer Al Neaimi i sit brev. Interessant nok afslog USA at støtte udstillingen af nøjagtig samme grunde:

"På dette følsomme tidspunkt af den igangværende fredsproces og efter grundige overvejelser på højeste ni- veau har vi taget den beslutning, at USA ikke kan være medsponsor for den aktuelle udstilling på UNESCOs ho- vedkvarter," skriver Kelly O. Siekman, direktør for UNESCO’s anliggender i udenrigsministeriet, i en e-mail, der er læst af The Algemeiner.

SWC'S Hier siger til The Algemeiner, at han er skuffet over den amerikanske holdning til spørgsmålet og at han er sikker på udstillingen aldrig var blevet aflyst, hvis USA havde erklæret sig som medsponsor. "Men dette ikke er enden på historien," siger han. I sit formelle svar til UNESCO'S Bokova efter aflysningen
udtaler SWC: "Vi insisterer på, at du lever op til UNESCO’s ansvar og forpligtelse som medarrangør af denne udstilling og ser bort fra denne rent politiske protest, der er totalt uvedkommende for en institution, der har til formål at fremme uddannelse, videnskab og kultur - ikke politik."

"Lad os gøre det klart, den arabiske gruppeprotest er ikke omtaler noget bestemt indhold i udstillingen, men snarere selve tanken i den – at det jødiske folk ikke kom til det hellige land efter nazismens Holocaust, men at man kan spore dets historiske og kulturelle rødder i landet gennem tre et halvt årtusinde," skrev SWC.

"Hvis noget vil afspore håb om fred og forsoning blandt folk i Mellemøsten, vil det være at overgive sig til ekstremistiske kræfter og torpedere åbningen af denne udstilling, der er undersøgt og arrangeret af UNESCO og Simon Wiesenthal Center i samarbejde."

"Fru Generaldirektør, vi håber derfor du har mod til at gøre det rigtige og vi ser stadig frem til sammen med dig at klippe åbningsbåndet på udstillingen mandag aften den 20. januar på UNESCOs hovedkvarter i Paris," slutter SWC sit brev til UNESCO’s formand Irina Bokova. I et brev som svar på beslutningen minder Nimrod Barkan, Israels ambassadør for internationale organisationer, om at SWC gennem 2 år havde samarbejdet med UNESCO på dette projekt, og fordømmer aflysningen.

"Denne uretfærdige og uhyrlige aflysning i sidste øjeblik er partisk og diskriminerende overfor Israel. I de sidste år har UNESCO været arrangør af utallige begivenheder og udstillinger i det hellige land, som har styrket forbindelserne mellem muslimske og kristne, og har selvfølgelig også afholdt den årlige Palestine Day,” skriver han.