juni 12, 2016


Direktør forbyder bøn i skoletiden: De lå på gangene og bad

Spydpigen: Det er jo tegn på, at de ikke har læst lektier og må have lektiehjælp fra skjulte kræfter

Skoledirektøren for Sosu-skolen i Hillerød bekræftede over for BT, at man for nyligt har måtte indskærpe, at der ikke må bedes i skoletiden og på skolens område.
- Vi har genoptrykt regelsættet. Religion og uddannelse hænger ikke sammen - det hører privatlivet til,« siger direktør Inger Margrethe Jensen til BT 9. juni 2016.

»Det fjerner fokus fra det, vores elever er her for - nemlig at blive dygtigere. Det er en afsporing at bede i skoletiden, Det gælder alle religioner.
Den klare besked har fået en muslimsk pige på skolen til at lave et Facebook-opslag, hvor hun står med et stort banner med teksten:
"Nyt fra direktøren. Må man bede på Sopu Hillerød? Svaret er NEJ! det må 'de' heller ikke i praktikken.... Det vil vi som elever ændre på!«

Inger Margrethe Jensen fortæller, at uddannelseschefen på skolen har indkaldt pigen til en samtale i dag, hvor det vil blive indskærpet, at reglerne ikke står til at ændre - og det gælder også, når de skal ud i praktik.

»Vi forventer, at eleverne lever op til reglerne, for vi går ind for, at man skal opføre sig som det hør og bør sig ude i samfundet, og hvis du som sosu-assistent er ude hos fru Petersen (i praktik), så kan du ikke pludselig lægge dig ned og bede.«


Spydpigens kommentar ".....ikke pludselig lægge dig ned og bede.«
Nej, naturligvis! Det er kernen i denne snak. Hvad tror den søde aktivist-konvertitte-pige, at man gør i de muslimske lande: standser alt og alle for at bede? Toget midt på linjen! Flyvpiloten slipper styregrejerne! Bilerne standser brat. Bødlen stopper midt i hugget.... 
...
Sosu-eleverne behøver ikke stopklodser. De behøver viden og udvikling!