juni 21, 2016

Tid at forlade UNESCO

Afsløring af verdensmafiaens hoved: Det er FN

FN med deres "knippel"*-repræsentanter fra forskellige pseudo-godgørende selskaber, som vi andre holder økonomisk i live, mens de lader som om de hjælper verden med at få fred, skønt de egentlig bare ødelægger for at jævne vejen for den i FN-mafiaen, som angiveligt står som demokratisk stat, men i virkeligheden er et diktatorisk theokratisk regime med det formål at indpode een eneste vision og udbrede sådant overherredømme over hele verden.


Sidste aktion, 11. april i Paris,  er ikke bare skamfuld, men er givetvis en del af strategien, der skal udslette historien, indberegnet Bibelshistorien, som repræsenterer jødernes historie i Mellemøsten og dermed også den kristne historie, som fra Mellemøsten spredtes til Vesten og desværre i dag ikke mere synes at kunne opvise statsmænd, der er i stand til at imødegå den dominerende tanke, som er blevet indoktrineret i mere end tredive år og som man gør til fælles tankegods ud fra den ene tanke, at den ser folket underlagt enhver slags diktatur, også den værste og mest blodige, fuld af had og ondskab.
Man lader de mennesker passere, som ikke tilpasser sig og som endnu bruger deres egne hoveder som om de var racisterne og diktatorerne, idet man samtidigt tvinger dem til at underkaste sig, men forventer også, at de gør det uden så meget som at sige: "jamen, det er uacceptabelt" - ligesom de malvage institutioner, som vi er bytte for og opsluges af.

Læsere, I tror mig ikke, men da jeg læste denne notits følte jeg mig dårlig. Det var som om en rod af min sjæl med vold blev revet ud af kroppen og i flere dag har jeg følt mig så elendig, at jeg ikke har kunnet nærme mig hverken politik eller internet. Eftersom  smerten var så voldsom, kan jeg forestille mig, hvordan jøderne i Israel og den øvrige verden virkelig har det, når UNESCO siger, at de vil bevare verdenshistorien, men tvært imod  - med et lavpandet pennestrøg - kræver at kunne stryge historien, som har bragt os alle frem til det, vi er i dag, ved at udslette os for dermed at opnå at islam ikke længere møder nogen modstand imod at ødelægge os. Det skulde være ret og rimeligt da der fra verdens begyndelse kun skulde have været islam på denne jord og alle andre trosretninger bliver kastet på lossepladsen af mennesker, der repræsenterer menneskehedens reelle affald, men jeg er sikker på, at en så brutal , voldelig, afskyelig handling uden det mindste gran af sandhed ikke kan passere uset og selvom det ikke sker i dag, vil det en dag blive fordømt af historien sådan som alle forvrængninger og grimheder er blevet det gennem tiderne. Jeg har allerede tidligere spurgt mig selv, hvad UNESCO foretog sig, når talibanerne kunde ødelægge Buddhastatuerne i Banhian uden konsekvenser og når ISIS - også uden følger - ødelægger hele den mesopotaniske historie, som gik århundreder forud for islam.  Sandheden kan ikke holdes skjult for altid. En dag kommer den op til overfladen.
Adriana Bolchini - Lisistrata.

Tiden er inde til at forlade UNESCO, siger den franske professor Guy Millière i ved Paris`s universitet.

UNESCO`s falske og giftige beslutning er ikke bare ved siden af: den er nedgørende. Ethvert spor af jødisk tilstedeværelse i Jerusalem og Judæa i antik tid er elemineret med et pennnestrøg ?

Kun seks lande har stemt imod beslutningen: USA, Estland, Tyskland, Litauen, Nederlandene og UK, mens Frankrig, Spanien, Sverige og Slovakien har billiget teksten og stemt for. Beslutningen blev fremlagt med støtte fra mange islamiske lande, hvoraf nogle ofte kaldes "moderate" som Ægypten, Tunis og Marokko.  ?

UNESCO er en organisation under FN og FN er en organisation, hvor demokratierne er i mindretal, omgivet af en enorm majoritet af diktaturer og autoritære regimer indsmurt i had til Vesten. Israel er praktisk talt det eneste land, der beskyldes for overtrædelser af menneskerettighederne af Rådet for Menneskerettigheder, mens den iranske præsident Mahamoud Ahmadinejad i 2009 ansås for en helt.

*) capi-bastone  sådan kaldes lederne i mafiaerne. "Hoved-stokken", "Hoved-kniplen"
Kilde: Adriana Bolchini på den italienske blog "Lisistrata", oversat af Gertrud