juni 19, 2016

Forvridning

Fornylig skrev Søren Hviid Pedersen en artikel om ""distortion" - et exempel på en syg
ideologi", hvor alt skal fordrejes og manipuleres.

Her er atter et exempel på denne galskab: "Canadas nationalsang "O Canada"
skal gøres "kønsneutral"" meddeler de svenske kulturnyheder 19. juni. Idèen
kommer Gudhjælpemig fra Canadas regering, som man skulde tro havde
bedre omløb i hovedet. Det gælder følgende strofe ”True patriot’s love in
all thy sons command” i den engelske oversættelse fra 2006. Det skal ændres
til ”True patriot’s love in all of us command”, hvilket i sig selv turde være en
lyrisk svækkelse af sætningen. Men der er vel ingen digter, der kan
skrive lyrisk om hbtq etc. ?

Forslaget er sendt til godkendelse i senatet. Det konservative parti er imod.
Hvad angår sproglig forståelse virker det tåbeligt ligesom da visse
venstrefløjsarbejdere i Danmark forklarede os alle, at når der stod, at
Christian den Fjerde byggede Børsen, så betød det ikke, at kongen stod der
med mursten og kalk...

Man må ligesom forlange en bundgrænse for dumhed..