juni 06, 2016

Paragraf 266b igen en gang


 Petter Mathisen <petter.mathisen@mail.dk> skrev nedenstående læserbrev, som blev 
 afvist af Berlingeren
§ 266b
En mand blev i byretten dømt efter straffelovens paragraf 266b for at forhåne muslimer ved at tale nedsættende om ideologien islam, idet retten ikke sondrer mellem ideologien islam og religionen islam. I landsretten blev manden derimod frikendt med den begrundelse, at hans udtalelser kun var rettet mod islamisk ideologi, og at persongrupper ikke er beskyttet mod forhånelse på grund af deres ideologi. Det afgørende spørgsmål er altså, hvorvidt islam udover at være en religion også kan defineres som en ideologi.

Hvad man end kalder islam, så indeholder dette: En model for statsdannelse, en politisk strategi, et komplet lov- og retssystem samt meget detaillerede retningslinier for tilhængernes adfærd i alle livets forhold. At dette ikke skulle være mere end tilstrækkeligt til at klassificere  fænomenet som en ideologi forekommer besynderligt. Det kan argumenteres, at ideologier er menneskeskabte, medens religion er noget andet, fordi den er gudgiven og uforanderlig, men efter min mening betyder det blot, at religionen fremtræder ikke kun som ideologi, men som totalitær ideologi.
Byrettens dom forekommer mig således logisk, men udstiller samtidig racismeparagraffens vanvid, der gør enhver ideologi urørlig, blot den kalder sig religion. Her bør det erindres, at specielt islam dogmatisk ser enhver kritik af de hellige skrifter eller profeten som forhånende eller nedsættende og derfor strafbar iht. §266b.

Petter Mathisen
Parcelvej 104 B
2830 Virum
Tlf.: 35435575