juni 24, 2016

ANALFABETISME ?


UNESCO`s resolution 11.april.2016

Den 11. april 2016 har den executive Komitè for UNESCO godkendt en resolution med titlen "Palestina besat". Titlen viser med det samme, at det drejer sig om et oprørsk dokument. Men det overrasker ikke. Samtlige texter, som godkendes af UNESCO angående Mellemøsten, mangler objektivitet.
Men de, som har læst det opmærksomt, kan ikke undlade at notere, at man har taget  yderligere et skridt.
UNESCOs resolution mangler ikke bare objektivitet: den er direkte nedgørende. Ethvert spor af jødisk tilstedeværen i Jerusalem og Judea i antikke tider er blevet elimineret med et pennestrøg. Tempelbjerget bliver aldrig nævnt. Det forekommer kun med navn af Moskèen al Aqsa/Haram al Sharif. Benævnelsen "Vestmuren" er sat i gåseøjne for at angive, at det drejer sig om en ugyldig benævnelse, mens  udtrykket "Al Buraq Muren ikke er i gåseøjne". Gravene på de jødiske kirkegårde erklæres for "falske jødiske grave".
Det drejer sig om en radikal antisemitisk resolution: den nægter en historisk kendsgerning, hævder at den ikke har existeret og fremviser Judanismens og jødernes historie som løgn.  At beskylde jøderne for at have "oprettet fingerede jødiske grave" er løgn. De siger dermed, at judanismen er en farce, og jøderne løgnere og falske.
Dokumentet er absolut "anti-historisk, revisionistisk og antizionistisk" og søger utvetydigt at "påvise", at Israel er oprettet på bedrageri og ikke har basis for existensberettigelse. Dokumentet beskriver konstant Israel som "Besættelsesmagten" og præsenterer det som et vilkårligt røver-land.
At stemme for en text af denne art betyder at godkende fornægtelse af historie, radikal antisemitisme og en absolut "antizionisme".
Efter omhyggeligt at have decifreret meningen med at godkende benægtelse af historien har seks landes repræsentanter i Vesten stemt imod resolutionen: USA, Estland, Tyskland, Litauen, Nederlandene og UK.
Repræsentanter fra andre lande i Vesten har godtaget teksten og stemt for resolutionen: Frankrig, Spanien, Sverige og Slovenien.
Resolutionen er blevet præsenteret med støtte fra mange muslimske lande, hvoraf nogle ofte kaldes "moderate", som Ægypten, Tunisien og Marokko.
Teksten er blevet redigeret af "experter" fra de palæstinensiske myndigheder. Disse palæstinensiske myndigheder er medlem af Unesco under navn af "Staten Palæstina".
Den israelske regering har straks præciseret sin harme. Statsminister Benjamin Netanyahu har sagt, at "ingen og mindst af alle en organisation, som beskæftiger sig med at bevare historien, kan benægte den binding, som har varet i tusender af år".
"Stand with Us" og "Legal Forum" har spredt et forslag, i hvilket de henstiller til UNESCO at skifte holdning og forblive "trofast over for sine fundamentale principper".
Vreden hos den israelske regering og indignationen hos de andre er legitim. Henstillingen til UNESCO er fuldt ud berettiget.
Men det er dog illusorisk at forvente sig, at UNESCO skifter holdning. Hvis man tror, at de forbliver trofaste overfor deres fundamntale princippper, håber man på noget, som ikke vil finde sted. Denne mellemstatslige institution har bandlyst sine basis-principper for længe siden.