juni 10, 2016

Dansk Kultur

"Marie, Marie, Marolle"

Jeg husker ikke nogensinde tidligere at have oplevet et sådant vedvarende varmt sommervejr
fra førte maj at regne. Har alle småbørn samlet mariehøns og sendt dem op mod
Vorherres himmel for at bede jomfru Maria om solskin og godt vejr?
"Flyv øst, flyv vest, flyv syd, flyv nord,
flyv op til Vorherres store port
og bed om godt vejr i morgen".

Lignende småvers findes i forskellige variationer og på mange sprog, for denne skik er kendt
over det meste af Europa og hænger givetvis sammen med den Mariakult, som Pavekirken især dyrkede på 1400-tallet og som efterlod store klosteranlæg i Mariager og Maribo. I sidstnævnte fandt Christian den Fjerdes yndlingsdatter Leonora Christine et fredfuldt sted sine sidste dage. Sendte hun mon også en mariehøne af sted fra klosterhaven? Skulde den måske også bede om tilgivelse? for - hvor stor en skyld bar hun selv for Danmarkshistorien? Vidste hun besked med sin ægtemands landsforræderi?

I Sverige hedder mariehønen "Jungfru Marias nyckelpiga" - "piga" betyder tjenestepige og "nyklar" = nøgler, altså den tjenestepige, som havde fået husets nøgler til fadebur og spisekammer betroet. Normalt var det naturligvis husets frue, som  havde dem i sit forvar, og dermed et bevis på, at Nordens kvinder var anderledes stolte og selvstændige end visse lande endnu i dag kan opvise.